Onderwerpen over zuivelindustrie Drenthe

*15b/2018-05-12

voorgaande
versie-4

▲meer▲

Onderwerpenlijst - Drenthe

  Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

Gebruik de terugkeerknop

  om terug te keren naar deze lijst

naar onderwerpen-lijst

 Zoeken in  PDAC    NvhN

Onderwerp

Bestand

Verplaatst nw versie

  AAantal / lijst         Directeuren met zuivelschool Bolsward)

Lijst


         Handkracht fabrieken in Drenthe                                    kaartje 1903

Lijst


         Particuliere fabrieken in drenthe

Lijst


         Stoomzuivelfabrieken lijst 1898                                        kaart ca 1950

Lijst


         Boter- Zuivelfabrieken in Drenthe begin gegevens        Oude-lijst-op-nr

Lijst

Algemene teksten over Drentsche zuivelfabrieken         Verslag - Zuivelconsulent J.C. v Weydom Claterbos 1924

pdf / 0.32


         Zuivelfabrieken in vroeger dagen - Cancrinus 1955

pdf / 0.18


         Boek Geluk over Drenthe - J. A. Geluk 1966

pdf / 0.80


         Begin Drentse Zuivelindustrie - E. W. Werkman -1978

pdf / 0.13


         De pijpen vallen - E. W. Werkman - 1980

pdf / 0.38


         Bieleman  / Werkman. - Begin zuivelindustrie, Ons Waardeel 1983

pdf / 0.22


         Tekst Zuiveltentoonstelling archief 1986

pdf / 0.05


         Tekst over Zuivelindustrie Drenthe 1943 door Tj. Boijenga

pdf / 1.65

Amen - Handkrachtboterfabriekje in DAC.

pdf / 0.12


Andreae - 50 jaar directeur 1919 - 1968

pdf / 0.48


Archief - Assen, en de drentsche zuivelfabrieken

Pagina


Archief / tentoonstelling in hal Archief Assen  1984 tekst

Pdf / xx


Assen Acmesa - 75 Jr - 1984

pdf / 1.79

  BBedrijfs-berekeningen - melkgeld bepaling, boter en kaasopbrengst

pdf / 0.31


Bieleman J. - Begin zuivelindustrie, uit “Ons Waardeel” 1983 - pdf-versie

Pagina


Bieleman J. - “Boeren op het Drentse zand”

Pagina


Bolsward  - wie had zuivelschool in Drenthe

Pagina - lijst


Botercontrole - Station Assen / met ledenlijst                   MAP ......BCA

Pagina - lijsten


Boter - bereidingsproces

pdf / 0.14


Boteropbrengst - Formule

404


Boyenga - Secr. vd Dr. Bond.

Tekst


Buming Weruméus - Verslag 25 Jr. Drentse Zuivelbond

pdf / 0.54


Boyenga - Boek 50 Jr Drentse Zuivelbond

pdf / 3.9


Bronnen - van (bijna) alles wat is gebruikt voor deze site !

404


Bunne  - 50 Jr. - 1946

pdf / 0.41


Borger - 60 Jr. - 1954

pdf / 0.51

  CCentrifuge - gaat naar elders

404


Consumptiemelk - gaat naar elders - zie ook bij foto’s

404


Coöperatie wat is dat? - door naar teksten

404


Crone Meester eerste secretaris Dr. zuivelbond

Tekst

  DD.B.K. - Drentsche Boter- en Kaaskeuring vereniging 1928 -1940

Pagina


Deurze - gaat naar plaats - uit Asser Courant rond 1900

Pagina plaats


Diever - jaarverslag 1949 - ‘50

pdf / 3.3


Diever - 40 Jaar - Zie ook op plaats

pdf / 0.25


#DLG - nog leeg

Tekst


D.O.M.O. en DOMO.

Pagina plaats


D.O.M.O. Gedenkboek 1962 25 jr.

pdf / 4.2


Drentsche Zuivelbond  1896-1962                                                   MAP DBvCZ

Pagina / MAP


Drents Groninger Zuivelbond 1962-1971                                       MAP DGZB

Pagina / MAP


Drentsche Zuivelbond 25 jr. Verslag Weruméus Buning Secr.

pdf / 0.54


Drentsche Zuivelbond 50 jr. Gedenkboek Boyenga Secr.

pdf / 3.93


Drentse Zuivelbond in Boek Geluk

pdf / 0.78

  EEemster - 40 Jr. - 1940

pdf / 0.53


Een -  gaat naar plaats - tekst verhaal Werkman  

Pagina Plaats


Erm - gaat naar plaats - 1e handkrachtfabriekje in Drenthe

Pagina plaats

  GGasseltenijeveenschemond - uitvoerige pagina over zuivelfabriek

404


Gedenkboeken         Eemster - 40 Jr. - 1940

pdf / 0.53


         Bunne  - 50 Jr. - 1946

pdf / 0.41


         Borger - 60 Jr. - 1954

pdf / 0.51


         Dalen 1964

pdf / 0.52


         Roden - 75 Jr. - 1968

pdf / 1.63


         Ruinerwold - 80 Jr. - 1983

pdf / 0.84


         Assen Acmesa - Boekje 75 Jr - 1984

pdf / 1.79


         *Zweeloo Boekje over de voormalige zuivelfabriek - 1993

pdf / 2.50


         *Heruitgave bundeling van gedenkboekjes

pdf / 4.60


Gegevens en Statistiek - geen onderdeel meer van Zuivelhistoriedrenthe

Tabel


         Algemeen gegevens, Drenthe < 1910                                          (stat-04)

Tabel


         Algemeen gegevens, Drenthe > 1880                                          (stat-01)

Tabel


         Melkproductie / vetgehalte/ eiwit > 1880                                   (stat-02)

Tabel


         Melkgeld gegevens van enkele fabrieken >1896                  (stat-03)

Tabel


         Melkmachine ontwikkeling vanaf begin periode                    (stat-09)

Tabel


         Rundvee gegevens, aantallen, productie, vetgehalte           (stat-04)

Tabel


         Boterproductie Drenthe 1895 -1912                                              (stat-07)

Tabel


         Gezinsinkomen/uitgave van boerderij, uit 1800 en 1906    (stat-08)

Tabel

Geluk J.A. Boek “Zuivelcoöperatie in Nederland”

pdf / 3.30


Geluk J.A. Hoofdstuk I en delen over Drenthe

pdf / 0.78


Gemeenten - Lijst van oude en nieuwe gemeente in Drenthe

Lijst

  HHandkracht - Lijst boterfabriekjes Part. Coöp. en N.V.

Lijst


Harm Tiesing - Over zuivelfabriekjes gemeente Borger

pdf / 0.46


Havelte - salaris gegevens Bron: Site Hist. ver. Havelte

pdf / 0.17


Heruitgave - bundeling van Gedenkboeken

pdf / 4.60


Heruitgave - bundeling van beginperiode

pdf / 3.30


Heuvel - Over landbouwontwikkeling in drenthe

pdf / 2.4


Hoogeveen - beschrijving fabriek bij heropening in 1928

pdf / 0.36


Hoving R. - volledige ‘heruitgave’ van scriptie MO uit 1988

pdf / 10.2

  IInrichting - Zuivelfabriekjes 1895, advies van Boeke en Huidekoper

pdf / xx

  KKaasbereiding - beschrijving van productieproces jr. 50

pdf / 0.12


Kaartje Drenthe met fabrieken in 1903

Kaartje


Kranten in Drenthe in beginjaren - aantekeningen

Pagina


Kolderveen - terugblik op zuivelfabriek

pdf / 0.62


  L


Landbouwverenigingen

404


Leerboek Melkkunde en Zuivelbereiding F. Keegstra en A. Faber

pdf / 7.88


Limburgs Systeem - iets over herkomst Handkrachtfabriekjes

Tekst


Loon - gaat naar plaats

Pagina - plaats

  MMalerij - veekoeken en kunstmesthandel Vries

404


Meester Crone eerste secretaris Dr. zuivelbond uit Oudemolen

Pagina


Melkbus - Veel over de melkbus

404


Melkrijders - knipsels over melkrijders in Drenthe

pdf / 0.11

  NNorg - kort stukje over stokers - zie ook op plaats

pdf / 0.10
  OOfficieel Orgaan - Periodiek van het FNZ. Na 1975 Zuivelzicht - gelaatst bij teksten

404


Ommelanden (Gr) ‘Over koemelkers en coöperatie-moeheid’  - geplaatst bij groningen

404

  PParticuliere - Zuivelfabrieken lijst Drenthe/ ook Kingma Meppel

Lijst

Peeloo - naar plaats

plaats


Posthuma E.F - eerste zuivelconsulent in Drenthe van 1899 tot 1905

Tekst


#Prakke, “Deining in Drenthe” over belang zuivelfabrieken

404

  RRijksarchief  - Drenthe te Assen - wat is er over zuivelfarieken !

404


Rijkslandbouwleraar - zijn invloed in de begin jaren

404


Roden - 75 Jr. - 1968

pdf / 1.63

/_wp_pdf/

Rogat - knipselmap - zieook op plaats over 1e zuivelfabriek in Drenthe

pdf / 0.66

/_wp_pdf/

Ruinerwold - 80 Jr. - 1983

pdf / 0.84

/_wp_pdf/
  SSalarissen - minimale gegevens over de beginperiode

Tekst


Samenwerking De  Anloo / Grolloo / Rolde      [ook bij Zuid-Oost-Hoek]

Tekst


Statististiek zie bij gegevens en aantallen

Tabel

  TTekst Map 1 t/m Map3 inhoudsopgaven [voor intern gebruik]

Tabel


Tentoonstelling - In hal van Archief Assen - 1986

Tekst


Tiesing Harm - enkele teksten uit boek Edelman

Tekst


Tiesing Harm - Tekst uit Coltura Botermaken in vroeger dagen

pdf./ 0.49

/_wp_pdf/
  VVerslag - Rapport Zuivelconsulent J.C. v. Weydom Claterbos 1926

pdf / 0.32

/_wp_pdf/

Verslagen vd landbouw - Lijst met gegevens stoomwerktuigen 1 jan. 1898

Tabel


Vetgehalte bepaling  - nog kort verhaal, gaat naar elders

Tekst

??
  WWachtum - Start zuivelindustrie- nieuwsbrief Aold Daol’n

pdf / 0.27

/_wp_pdf/

Werkman E.J.-1 - Uit Ons Waardeel Het handkrachtfabriekje van Een     als-pdf

Pagina / pdf

/_wp_pdf/

Werkman E.J.-2 - Uit Ons Waardeel  Het begin van de Drentse zuivelindustrie

Tekst


Werkman E. J.-3 - De pijpen vallen, over het fabriekje van Eext - 1980   als-pdf

pdf / 0.38

/_wp_pdf/

Weydom Claterbos J. J.  Over de 1e wandelleraar.  - Zie ook Werkman-2

Pagina/pdf


Weydom Claterbos J. C- MAP. - Over zuivelconsulent van 1905 tot 1935 - terugblik 1926

pdf

  ZZevenhuizen  - Roden-Zuivenhuizen - Link

Link

404

Zuid-Oost-Hoek Oosterwolde (Fr.)    “De Samenwerking” en Drenthe

Pagina


Zuivelbond Drenthe  1896-1962                                     MAP DBvCZ

Pagina  /  MAP


Zuivelbond Drents-Groninger 1962-1971                     MAP DGZB

Pagina / MAP


Zuivelconsulenten - wie waren het, en wat deden ze

Tekst

op 5-10

Zuivelconsulent - verslag met historisch overzicht, 1926

pdf / 0.34

/_wp_pdf/

Zuivelplan Drenthe - van 1950 tot 1970 / met in 1970 eenheid Dr-Gr-Bond met Domo

Pagina

Nieuw 8-4-2016

Zuivelzicht - periodiek van FNZ / NZO, opvolger van Officieel Orgaan - zie bij teksten

404


Zweeloo Boekje over de voormalige zuivelfabriek - 1993

pdf / 2.50

/_wp_pdf/
* voorlopige versie# werkt niet goed,  Versie 2018-01-22  / X6 Drenthe-a-zoekhulp  ©