*Fr.c/2018-11-14

voorgaande

▲meer▲

versie-5


Noord-Nederland

Leeuwarden


Twee Proviciën

Gerkesklooster


De Goede Verwachting

Workum


Zuid Oost Hoek - ZOH

Oosterwolde


Huisternoord

Oudwoude


Nestlé

Sneek - Amsterdam

  Grote fusiekaart versie 2008-04-25  (nieuwste nog niet geplaatst)

Zuivelfabrieken of Melkinrichtingen in Friesland tussen 1879 en 2007 Bron: t/m 1977 zjb., 1987, 2007 PZ., 1995 De Wit en Tjepkema 1986

Friesland

Fusie kaart 1879 - 2007

Bovenstaande kaart geeft de situatie aan van eind 1982, d.w.z. vlak voor de fusie tussen de Frico-deelgenoten en het Drents/Groninger DOMO-Bedum in 1983.

De naam van deze ‘mega’ fusie werd “Noord-Nederland”.

Buiten deze fusie bleven; ZOH te Oosterwolde,  De Goede Verwachting te Workum, Huister-noord - Oudwoude en De Twee Provinciën te Gerkusklooster. - zie naaststaande kaart


Deze naam bleef bestaan tot 1990, in dat jaar ontstond de naam “Friesland Dairy Foods”. Dit was na een fusie tussen “Noord-Nederland” en ccFriesland.


Wel waren er in de tussenliggende jaren enkele kleine fusies geweest, b.v. ACMESA (Assen) en ZOH (Oosterwolde) en werden er - weer -  zuivel fabrieken gesloten.


Vijf jaar later - 1995 - fuseerde “De Goede Verwachting” (Workum) met “Huister-noord” (Oudwoude) en “Twee Provinciën “ (Gerkesklooster” tot een nieuw orga-nisatie met de naam; “Twee Provinciën”.


De grote finale in noord-oost Nederland vond plaats in 1997 toen het Gelders-Overijs-selse “Coberco” (Zutphen), fuseerde met “Friesland-Domo” (Friesland Dairy Foods), “Twee Provinciën” (Gerkesklooster / Workum) en de “ZOH” (Oosterwolde) tot Zuivelcoöp. De Zeven Provinciën U.A. Tegelijkertijd ontstaat de onderneming Friesland Coberco Dairy Foods Holding N.V.


In 2004 veranderd in - de internationaal beter klinkende naam - Friesland Foods - en in 2005 zelfs in Koninklijke Friesland Foods


Toevoeging / fouten:

Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl