*Fr.c/2018-11-14

voorgaande

▲meer▲

versie-5

Hoofdlijst Zuivelindustrie Friesland 1879 tot 2007

zjb. jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1985

1995

2007


aantal

123

125

123

118

115

?

110

107

104

104

101

103

96

96

95

93

79

68

?

44

40

38

24

15

8


Plaats

Naam vereniging / eigenaar - 1e naam dir. Uit ZJB. ‘28

c/p

Zjb. 21)

Product ‘26

B. De Wit

ZHN

A  Aalsum- (O.dongeradeel)

Stoomzuivelfabriek - niet in ‘28

p

‘26

b. k.Achlum-

C.Z. “Achlum” - H. F. Bakker

c

‘26-’67

b. k.

1888-1971


Akkerwoude

CZ. “Dokkumer Walden en omstreken” - J. Kiestra

c

‘26-’67

b. k.

1899-1969


Akkrum-

CZ. “Utingeradeel” - K. J. Terpstra

c

‘26-’67

b. k.

1897-1972


Akmarijp-  

CZ. “De lege Walden” - A. Schiere

c

‘26-’67

b. k.

1896-1968


Ameland-   

Nes (Fa. de Jong)

p1896-1934


Ameland-

Zie Buren, Hollum en Nes


Ameland-   

Verzend- en ontvangststation De Takomst

c1978-1994


Anjum-  Klooster Anjum

Fabr. van Jouke Swart / nw fabr. naar Berlikum

c1886-1889


Anjum

CZ                                  / na 1899 verder als ??  

c/p1891-1911


Anjum

Naar N.V. Lijempf                                             8)  9)

p1911-1925


Appelscha-

De Landman

c1892-1907


Augustinusga-

“De goede Verwachting” / 1912  NV. Lijempf  - R. K. van Ommen  9)

p

‘26-’67

b. k.

1899-1969


BBalk-  

CZ. “Harich” - A. Dijkstra

c

‘26-’77

b. k.

1897-1999 *


Ballum-  (Ameland)

CZ. “De Goede Verwachting” ‘26 nog handkr. - niet in ‘28

c

‘26

b.

1904-1924


Bartlehiem-

C.Z. “Bartlehiem” - R. A. Bouma

c

‘26-’55

b. k.

1893-1957


Bergum-

CZ. “Bergumerdam” - A. Hartman

c

‘26-’77

b. k.

1902-2003  *


Berlikum-   St. Anna Parochie

SZ. “De Volharding” - J. Swart /  >                                       8)

p

‘26-‘28


1886-1889


Berlikum-   

< / Jouke en Haring Swart / 1916 N.V. Lijempf  13)

p

‘30-’67

b. k. gm.

1889-1967


Betterwird- (Dokkum)

“CZ Betterwird” / > ‘53 “Dokkum en Omstreken” - L. Zondervan

c

‘26-’77

b. k.

1898-1991


Birdaard-   

CZ. “Concordia” - M. A. Terpstra

c

‘26-’65

b. k.

1897-1965


Bolsward-  

Holl. f. v. Melkpr. en voedingsm.. “Hollandia” - S. J. de Boer

p

‘26-’53

b. k. mp.Bolsward- Harlingerw. 65

Nestlé / 2005 Coöp Hochwald (D.)

p

‘55-’77


1894-heden


Bolsward-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - G. Jouwstra  16)

p

‘26-’61

b. k.

1883-1961


Bolsward- Prov. w. 4

N.V. Hol. Melkinr. (Uitgeest)


‘67-’77
Bontebok- Nw. Horne

CZ. “De Gemeenschap”  W. Hartman / > ‘51 Nijehorne

c

‘26-’67

b. k. mp.

1898-1968


Boornzwaag  

 ?

c1887-1891


Boornbergum-   

C.Z. “Boornbergum” - P. vd. Zwaag

c

‘26-’65

b. k.

1903-1967


Boven-Haulerwijk-

“De Eendracht”

c1898-1907


Bovenknype-

NV. SZF. “Bovenknype” ?

p

‘26-’32

b. k.

1893-1934


Boyl  (Elsloo)


c1896-1934 ?


Buitenpost-

CZ. “Lutjepost” - F. G. Klijnstra

c

‘26-’30

b. k.

1891-1930


Buren-Ameland

CZ. “Buren” - begon als handkr. / 1929 Stoomz

c

‘26-’41

b.

1911-1946


DDeinum-

“C. Stoom-Zuivelfabriek Deinum”- F. J. de Jong

c

‘26-’51

b. k.

1892-1951


Delfstrahuizen-

CZ. “De Eendracht” - J. Nieuwenhout

c

‘26-’65

b. k.

1899-1965


Dokkum-

Zuivelf. Fa. Helder - niet in ‘28

p

‘26

b. k.

1889-1927


Dokkum-

Zuivelf. N.V. “Lijempf “ - J. de Boer    8) 13)

p

‘30-’55

b. k.

1927-1955


Dokkumer-Nieuwezylen

CZ. “De Nieuwezylen” - J. Vd. Velde

c

‘26-’47

b. k.

1891-1947


Dongjum

?

c1888-1901


Donkerbroek-

CZ. “Het Klaverblad” - K. Dantuma 1980 Frico / 1982 N-N..

c

‘26-’77

b. k.

1902-1990


Drachtster  Compagnie-

Handkr. - BF. Scheper en v.d. Vlucht

p


b.

1900-1902


Drachtster  Compagnie-

Handkr. - BF. v.d. Sluis en v.d. Vlucht / 1903-09’?

p


b.

1902-1903


Drachtster  Compagnie-

CZ. en Graanm. “Drachtster Compagnie” - Tj. Riedstra

c

‘26-’32

b. k.

1909-1933


Drachten-Moleneind ZZ35

N.V. Lijempf  - IJ. van Asperen / 1970 naar CCF 1970  9)

p

‘26-’67

b. k. mp..

1889-1970


Drachten- Amperelaan 4

Ecologische zuivelfabriek / 2000 FF                   7)

p/c


biol. zuivelpr.

1998-heden


Dronrijp-  

CZ. “De Volharding” - A. K. Rienks / in 2008 Kaasf. van F.F.

c

‘26-’77

b. k.

1891-2010


EEchten-

“De Eenvoud”

p

Ee-

CZ. “Ee en Omstreken” - A. Werkman

c

‘26-’73

b. k.

1912-1977


Ee-

Het Steenvak

c1888-1912


Elsloo-

CZ. “De Drie Gemeenten” - O. J. Knol  / ZOH                    20)

c

‘26-’77

b. k.

1898-1999


FFochteloo-

De Nijverheid

c1895-1907


Formérum-

“De Toekomst”

c1896-1916


Formérum-

Zie Terschelling

c1918-1974


Friesche Palen-

N.V.  “Friesche Palen” - A. Slier / ‘30 Ver. Zuivelf.

c

‘26-’41

b. k.

1893-1908  ?


GGarijp-

CZ. “De Eendracht” - H. Jellema

c

‘26-’65

b. k.

1893-1965


Gerkesklooster-

CZ. “Welgelegen” - H. Westra  / In 2008 Kaasf. van F.F.

c

‘26-’77

b. k.

1900-heden


Giekerk-

CZ. “Trynwalden en omstreken” - W. J. Schenk /53 “min omst.

c

‘26-’75

b. k.

1896-1976


Grote Wiske de

(Hindelopen) - zie boekje 75 jr. DGV blz. 19

c1888-1894


Grouw-

C.Z. “Grouw “ - K. J. Terpstra

c

‘26-’67

b. k.

1896-1966


H   Harlingen-

“De Eersteling” - P. Braunius

p?-1920


Haskerdijken


c1888-1898


Haskerhorne-

C.Z. “Haskerhorne” - D. Overdijk

c

‘26-’73

b. k.

1898-1974


Haulerwijk- (Waskemeer)

CZ. “Hoop op Zegen” - M. Houtstra

c

‘26-’67

b. k.

1902-1969


Heeg-

CZ. “Hoop op Zegen” - F. van Dam

c

‘26-’77

b. k.

1900-1995


Heeg-

Fa. A. Lankhorst Kaas en Roomb.f.                    6)

p

‘35-‘47

b. k. wp.Heeg-

Nestlé  (Osingahuizen- Lankhorst)              

p1889-1986


Hemelum-

C.Z. “Hemelum” - S. Boelings

c

‘26-’67

b. k.

1896-1970


Hemrik-

CZ. “De Nijverheid” - C. vd. Hoef

c

‘26-’32

b. k

1902-1930


Heerenveen-  (Was ‘t Meer)

CZ. ‘t Meer” - B. vd. Ploeg

c

‘53-’59

b. k. cm.Heerenveen- Venus

“Hooidammer”

p


k.aas

????-heden


Hoeve

(Vinkega)

c1892-1907


Hollum- (Ameland)

C.Z. “Ameland” - P. T. Reitsma / 1924 Nw fabriek

c

‘26-’77

b.

1904-1976


Hoorn-Terschelling

?

c1894-1916


Hoornsterzwaag-

Inrichting tot ontroming van melk vd. SZF. “Ons Belang” (Jubbega-Schurega 1)

c

‘26-’32

k.

?-1912


Hijlaard-

CZ. “Hoptille” - H. vd. Molen

c

‘26-’35

b. k

1899-1935


IIrnsum-

“Coöperatieve Zuivelfabriek “ - E. Banning

c

‘26-’35

b. k.

1888-1938


JJelsum-

C.Z. “Jelsum” - D. Twijnstra

c

‘26-’57

b. k.

1891-1956


Joure-

Fa. de Boer (Snikzwaag)

p1884-1912


Joure-  

Gjalt Brouwer

p1899-1912


Joure-  

De Vlecke / niet in ‘26-’30

p1899-1932 ?


Joure-  

Neerlandia (fa. Romkema)

p1888-1902


Jubbega- Schurega

CZ. “Ons Belang” ook graanmalerij  - M. Mulder

c

‘26-’67

b. k.

1903-1968


KKimswerd-

Boekje 75 jr “De goede verwachting” staat 1920

c


b.

1888-1920 *


Kootstertille-

De Hoop ?  / 1907 Cond.MC  / 1918 Lijempf  

p1891-1920 *


Koudum-

CZ. “Concordia” - P. J. de Jonge

c

‘26-’67

b. k.

1898-1969 *


LLangezwaag-.

de Haan

c1890-1902


Langezwaag-

C.Z. “Langezwaag” - J. Meijer

c

‘26-’63

b. k.

1908-1964


Langweer-  

C.Z. “Langweer” - L. K. vd. Sluis

c

‘26-’55

b. k.

1908-1956


Leeuwarden- Emmakade 180

CZ. “Leeuwarden” - LMI - H. Schaap / 1956 fusie Jelsum  19)  

c

‘26-’57

b. k. cm.

1896-1975


Leeuwarden-W.Lodew.str

“Fresia” L. C. Melkinrichting / ‘73 De Takomst


‘59-‘73

b. cm.Leeuwarden- Potmarne 3-5

Hoofdk. N.V. “Lijempf “ Hoofdkant.- J. F. Huttinga  / ‘73 Wessanen

p

‘26-’77

b. k. mp..

1912-1986


Leeuwarden- Potmarne 3

Hoofdk. N.V. “v. Heel” - zat al in Kampen

p

‘59-’77

vp. gm. sp..

19??-1986


Leeuwarden- Elizabethstr

Melkinr.  N.V. Lijempf - R. Wijbenga

p

‘30-’35

cm.Leeuwarden- Kanaalw. ZZ

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F - S. Hepkema

c

‘26-’35
Leeuwarden- Tijnjestr. 1

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

c

‘41-‘47

gm.Leeuwarden- Mérodesstr. 5

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

c

‘53-’67

gm.Leeuwarden- P. Stuyv.w. 1

Coöp. Company Friesland - (1985) cc.F. >

c

‘73-’77

gec.m. sp.

1913- 1990


Leeuwarden- P. Stuyv.w. 1

FrieslandFrico-Domo (FFD) (1990)  > FFD >

c


gec.m. sp.Leeuwarde - Willemsk. 45-47

CZEV 1898 Kantoor 1905/1912 en pakhuis 1909

c


pakh. kant.Leeuwarden- Snekertr.w. 5

CZEV >1930  “Frico” 1938 ook  MI-Warga      3)

c

‘35-’77

pakh. cm......Leeuwarden- “Hemrik”

Frico / 1982 Nrd.-Ned. > 1990 FFD                   19)

c


Pakh.

1898-1982


Leeuwarden- Fontijnstr. 81

V .Z. (N.V de Ver. Zuivelf) - H. Boterkooper / ‘67

p

‘41-‘65

kantoor

?-1963 ?


Leeuwarden- Z. Grachtwal 1

N.V. “Freia” Hoofdkantoor.

p

‘41-‘61

kantoorLeeuwarden-  

Plantinga

p?-?


Leeuwarden-  

Smids Cie (Leeuwarder M.I. a/d Schrans)

p1882-1894


Lemmer-  (‘47 zie Heeg)

Zuivelf. “De Hoop” Fa. A. Lankhorst             6)

p

‘26-’35

b. k.

1900-?


Lollum-

CZ. “Ruigelollum-Waacsens en omstreken”  - niet in ‘28

c

‘26

b. k.

1897-1926


Luinjeberd-

CZ. “Aengwirden” K. J. Visser / Sluiting dec. 1963

c

‘26-’63

b. k.

1901-1963


Lutjewoude-

L.S. Bakker  

c?-?


MMakkinga-  

CZ. “De Eendracht”  R. J. Dijkstra / 1908 op Stoom                20)

c

‘26-’77

b. k.

1894-1984


Makkum- (‘32 zie Workum)

Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling” - ? de Vries

p

‘26-’35

b. k. cm.

1913-1944


Marrum-

C.Z. “Marrum” - U. H. Stelwagen

c

‘26-’77

b. k.

1891-1980


Marssum-

CZ. “De Eendracht” - R. M. Veeman

c

‘26-’65

b. k.

1897-1966


‘t  Meer (‘53> Heerenveen)

CZ. “Knype en omstreken” - H. Hartmans

c

‘26-’65

b. k.

1907-1961


Metslawier-  Reidswal

“De Onderneming”- T. de Boer / ? J.J. Swart  /1915  Lijempf  8)

c/p

‘26-’30

b. k.

1888-1931


Mildam-

J.R. Heida

p1898-1899


Morra-Lioessens

CZ. “De Dongeradelen” - K. de Boer

c

‘26-’65

b. k.

1914-1973


Munnikeburen-

CZ. “De Volharding” - A. S. IJska

c

‘26-’77

b. k.

1896-1993


NNes- (Ameland)

Zuivelfabr. ‘26 Handkr. - F. de Jong             5) 10)

p

‘26-’35

b.

1896-1935


Noordwolde-  

S.Z.F. “De Nijverheid” ??

c1896-1907


Noordwolde-  

S.Z.F. “De Nijverheid” - E.H. Westra eig.   4)

p

‘26-’47

b. k.

1896-1907


Noordwolde-

Fa. Hettinga

p1907-1948


Nijega-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.  4) 14)

p

‘26-’61

b. k.

1893-1960


Nijehorne- (Bontebok)

Zie Bontebok


Nijeholtpade-

SZF. Reinder Dekker

p

‘26-’30

b. k.

1902-1930


OOenkerk-  

Apollo    / 1911 overgenomen door Lijempf      9)

p1889-1913


Oldeberkoop-  

CZ. “De Goede Verwachting” - P. Blanksma / 1904 op stoom

c

‘26-’75

b. k.

1896-1977


Oldeboorn-

C.Z.”Oldeboorn” - E. Kuiper

c

‘26-’73

b. k.

1899-1979


Oldeboorn-     

de Pauw

p1896-?


Oldeholtpade-

?

c1892-1900


Olterterp-  

CZ. “De Hoop” - P. Stiemstra

c

‘26-’77

b. k.

1893-2003 *


Oosterend-  

CZ. “Oosterend en omstreken” - F. W. Annema

c

‘26-’63

b. k.

1897-1964


Oosterlittens-  

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. - ??

p

‘26-’77

b. k.

1888-1982


Oostermeer

Stoomz. “Welgelegen” - F.E. Postma

p

‘26-’28

b. k.Oostermeer-  

V.Z. (De Verenigde Zuivelfabrieken)

p

‘30-’63

b. k.

1904-1963


Oosterwolde-  

CZ. “Oosterwolde en omstreken” - W. Gorter

c

‘26-’61

b. k.Oosterwolde

Na fusie met Elsloo “ZOH”


‘63-’77


1889-2005 *


Oosterzee-

CZ. “Lemsterland” - J. Eriks

c

‘26-’77

b. k.

1898-1993


Oosthem-

CZ. “De Hem” - IJ. Boersma

c

‘26-’63

b. k.

1901-1963


Opeinde-  

CZ. “De Eendracht” - H. Meijering

c

‘26-’77

b. k.

1892-1984


Osingahuizen-

Stoomz.f. Fa. A. Lankhorst eig. Heeg                6)

p

‘26-’77

b. k.

1889-1986


Oudebiltzijl-  

CZ. “De Broederschap” - A. Anema

c

‘26-’32

b. k.

1892-1934


Oudega-  

CZ. “De Hoop” - H. J. Th. Schultz

c

‘26-’65

b. k.

1900-1966 ?


Oudega-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.      15)

p

‘26-’63

b. k.

1880-1962 *


Oudega-

J.Tusken Bosk en Mar, Schapenkaas

p1991-heden


Oudeschoot-  

CZ. “Jagtlust” - J. Meintema

c

‘26-’63

b. k.

1900-1963


Oudwoude-  

CZ. “Huis ter Noord” / TP. - A. Starkenburg

c

‘26-’77

b. k.

1899-1996 *


RRied-  

C.Z. “Ried”

c

‘26-’35

b. k.

1889-1935


Rinsumageest-  

CZ. “De Toekomst” - J. A. Tolsma

c

‘26-’75

b. k.

1901-1976


Roordahuizum-  

CZ. “De Eendracht” - B. K. vd. Berg

c

‘26-’61

b. k.

1890-1962


Rottevalle  

?

c1899-1920


SScharnegoutum-

C.Z. “Scharnegoutum” - H. Jongsma

c

‘26-’73

b. k.

1897-1972


Scharsterbrug-  

“Hollandia”- J.H. en M.G. Wagenaar Hummeling / ‘29-Nestlé  >>

p

‘26-’77

b.gm.cm.

1911-heden


Schiermonnikoog-  

“De Eensgezindheid” - H. de Vlucht en R. Fokkema

c/p

‘26-’35

b. k.. cm.

1924-1932


Schiermonnikoog-

CZ. “Schiermonnikoog” - S. Huitema / 1973 Ee

c

‘41-‘73

b. k.

1935-1973


Schiermonnikoog-  

de Vlugt ‘26 niet ??

p1936-1973


Sexbierum-  

C.Z. “Sexbierum” - J. Dijkstra

c

‘26-’59

b. k.

1888-1961


Spanga-  

Coöp. Roomboterf. Scherpen­zeel en omsteken

c1896-1903


St. Jacobiparochie-  

't Hoekje


St. Nicolaasga-  

De Eensgezindheid (later Hollandia)

p1891-1911


St. Nicolaasga-  

CZ. “De Volharding” - M. J. Rijpkema / 1953 “De Iendracht”

c

‘26-’77

b. k.

1911-2000 *


Sloten-

N.V. Kaas en Roomb.f.  - E. Haagsma >

p

‘26-’32

b. k.Sloten-  

<“Lijempf” E. Haagsma /CCF   13) /nu veevoederf.

p

‘35-‘77

b. k.

1891-heden


Sneek-

Zuivelf. en koelh. N.V. “Normandia” - J.H. En H. Halbersma    11)

p

‘26-’67

b. k.

1888-1969


Sneek- Stationsw. 16

Hoofdkantoor “K.N.M.”

p

‘30-’63

b. k.

1883-1963


Sneek-

Nestlé (Hollandia).  / 1986 dicht                        6)                                 

p

‘74


?-1986


Steggerda-  

CZ. “De Toekomst” - R. de Boer

c

‘26-’77

b. k.

1907-1979


Stiens-  

C.Z. “Stiens” - J. T. de Boer

c

‘26-’63

b. k.

1887-1966


Suameer-  

Stoomz.f. “Suameer” - N.V. “Lyempf”  - P. L. de Boer           9)

p

‘26-’30

b. k.

1908-1931


Surhuisterveen-  

V.Z. (N.V. VerenigdeZuivelfabrieken) - H. Boterkooper

p

‘26-’63

b. k. mp.

1891-1963


Surhuizum  

?

c1900-1903


Sybrandaburen-  

CZ. “De Lege Gaen” - A. L . v. Dijk

c

‘26-’73

b. k.

1891-1974


TTerschelling-Formerum

CZ. “De Toekomst”

c


b. k.

1896-1916


Terschelling-Formerum 48

CZ. “Terschelling” - B. vd. Ploeg / J.W. Hielkema / 1971 DT.

c

‘26-‘77

b. k. cm.

1896-1988


Terschelling- Oosterend 10a

De Terschellinger, Eco-bedrijf  - J. Cruiming

c


kaas

1992-2004


Terschelling- Oosterend 10a

De Terschellinger, Eco-bedrijf  /2004 J.W. Zeilstra

c


kaas

2004-heden


Terschelling- Lies

“Lytse Lies” / 1916 CZ. “Terschelling”

c

Terschelling-Midsland

?

c1896-1916


Terwispel-  

CZ. “De Volharding” - J. Visser

c

‘26-’67

b. k.

1897-1973


Tjalleberd-  

Was eerst part.

p/c1896-1973


Twijzel-  

CZ. “De Eendracht” - M. Hartmans

c

‘26-’73

b. k.

1898-1974


Tijnje-

CZ. “De Volharding” - S. Douma

c

‘26-’67

b. k.

1916-1971


Tzum-  

C.Z. “Tzum” - J. M. Vlierstra

c

‘26-’73

b. k.

1897-1974 *


Tzummarum-

Overgenomen door Lijempf en gesloten     9)

c1887-1911


UUitwellingerga-

CZ. “De Westerbrugsloot” - W. K. Tiersma /1964 bij  “Workum”

c

‘26-’65

b. k.

1903-1965


Ureterp-  

“Aurora”

p1898-1911


VVeenwouden-  

Kaas en Roomb.f  “Freia” - K. Anema                         2)

p

‘26-’67

b. k.

1879-1969


WWarga-  

C.Z. “Warga” - S. Kuiper                                               3)

c

‘26-’35

b. k.

1886-1936


Warga-

Centr. Melkinr. 1936  Frico / 1970 nw. fabriek

c

‘41-‘77

b. cm.

1936-1994


Warns-

C.Z. “Warns en omstreken” - J. Blaam                        4)

c

‘26-’65

b. k.

1899-1964


Wartena-  

CZ. “Helpt Elkander” - J. Driessen

c

‘26-’63

b. k.

1898-1965


Waskemeer- (Haulerwijk)

CZ. “Hoop op Zegen” zie Harderwijk

Weidum-  

C.Z. ‘Weidum” - I. J. Heida

c

‘26-’67

b. k.

1893-1969


Wieuwerd-  

C.Z. “Wieuwerd” - P. vd. Meer

c

‘26-’63


1897-1964


Winsum-  

CZ. “Klimop” - W. Vd. Molen

c

‘26-’35

b. k.

1897-1939


Wirdum-  

C.Z. “Wirdum” - K. Frietema

c

‘26-’67

b. k.

1891-1965


Witmarsum-  

C.Z. “Witmarsum” - G. vd. Weide

c

‘26-’65

b. k.

1896-1965 *


Wolvega-  

CZ. “Wolvega” - M. Anema / 2008 wel Kaasopslag F.F.

c

‘26-’53

b. k.

1914-1990


Wolvega-

N.V. Kaas en Roomb.f. “Oppers-Frieslandia” - O. Visser

p

‘26-’30

b. k.Wolvega-  

N.V. “Lijempf” O.. Kuipers                              13)

p

‘32-’53


?-1959


Wolvega-  

Visser

p1894-1918


Wommels-

CZ. “Wommels en omstreken” - P. Anema

c

‘26-’77


1893-1988


Wommels-

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - S. Faber

p

‘26-’37
Wommels-

Limmen

p1981-1986


Workum-

CZ. “De Goede Verwachting” - J. Feikema /2008 Kaasf. F.F.

c

‘26-’77

b. k.

1900-heden


Workum-

N.V. Kaas en Roomb.f v/h Tjebbes en Co. - M. Crol

p

‘30-’35


1889-1934


Workum-

N.V. “Lijempf”                                                 13)

p

‘41-’55

b. k.

1892-1955


Woudsend-  

CZ. “De Samenwerking” - L. Sieperda

c

‘26-’63

b. k.

1902-1965


Wijnjeterp.  

CZ. “De Vooruitgang” - S. Fopma

c

‘26-’67

b. k.

1903-1967


IJIJsbrechtum- (‘47 Zie Sneek)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - ?. Kaam

p

‘26-’67

b. k.ZZurich-

Gebr. Bangma directrice Tryntje Hilarides

p


b

1892-1897


Zurich-  

Tryntje trouwde !  CZ. “Frisia” H. Miedema

c

‘26-’55


1897-1955


versie 2018-11-02 Noten / toelichting1)

In ‘26: Inrichting tot ontrooming van melk van de Stoomz. “Ons Belang”, te Jubbega-Schurega,

2)

Veenwoude “Freia” was de eerste zuivelfabriek in Friesland - 1879

3)

Warga was in 1886 de  eerste Coöperatieve Zuivelfabriek  in Friesland, fuseerde in 1935 en stopt. Werd in 1936 na verbouwing consumptiemelk productiebedrijf  Frico

4)

Samenwerkingen Nijeholtpa, Noordwolde, Oldephaert en Warns. (onduidelijk) / Nijega sluit 4 dec 1960 / LC 1911-10-13 Fabriek Halbersma (Sneek) naar Hollandia

5)

Nes Ameland ‘32 N.V. stoomz. Graanmalerij rn Electr. Centrale

6)

“35 Firma A. Lankhorst Hoofdk. in Heeg Fabrieken in Heeg, Lemmer, Osinghuizen / 1957 administratief naar Hollandia / bij sluiting 1 juni 1986 eigendom Nestlé

7)

In Drachten ook nog kaasopslag FF. in voormalig pakhuis De Jong

8)

LC 30 april 1940 - T. de Boer 25 Jr. dir Lijempf Dokkum staat dat de fabriek te Metslawier ca 1918 samen ging met Anjum en nw bouw pleegde in Dokkum

9)

Was één van de eerste Lijempf fabrieken / Augustinusga in 1961 melkontvangst Lijempf

10)

Hollum ontstaat uit twee handkr. Hollum en Ballum in 1935 komen (part.) boeren van Nes er bij / Fuseerd met “De Takomst” sluit 1977 en gaat verder met melkleiding

11)

Fabriek en koelhuis van ‘Halbersma’ - 4 mln. - sluit 21-02-1969 melk naar KNM IJsbrechtum, had 7 melkboeren in dienst (Bron: LC. 07-02-1969)

12)

St. Nicolaasga Hollandia sloot na gereed komen Hollandia fabriek Scharsterbrug. Boeren stichten toen een eigen Coöp.

13)

LC 1955-11-28 Over eerste dag dat voor CCF werd gedraaid, deel boeren (20%) waren echter vertrokken naar andere particuliere fabrieken zoals Hollandia

14)

LC 1960-11-26 KNM fabriek Nijega stopt, melk gaat naar Heeg (Lankhorst)

15)

LC 1962-11-26 KNM Oudega sluit, personeel en merendeel melk gaat naar Lankhorst fabriek Osingahuizen, rest naar Hollandia Bolsword

16)

LC 1961-12-20 KNM Bolsward gaat 31 dec. naar Hollandia ook in Bolsward (was al onderdeel van Hollandia)

17)

Kloostertille in LC 1919-08-09)  onderdeel Condensed Milk Company of Holland te Rotterdam  / Juni 1918 naar Lijempf december 1920 verkocht (LC.1920-12-16)

18)

Na fusie nw.bouw, bleef Emmakade ? 1963 Fusie met Stien en Marrum -werd Fresia / in 1972 werd deze onderdeel van De Takomst (Frico) 1975-’80 depot van MI-Warga

19)

Frico had tot 1936 geen eigen productiebedrijf. Na 1936, door  de explotatie van MI-Warns veranderde dit. Na fusie met Domo-Bedum  - 1982 - stopt dit weer.......

20)

Makkinga en Elsloo samengaan twee handkr. fabriekjes mislukt in 1908. Makkinga gaat nw. Stoomz.f. bouwen aan ‘t Tjogerkanaal

21)

ZJB. 1927/’28 in hoofdlijst verwerkt - 2018-11-02
Uit ZJB. ‘26 onderstaande particuliere bedrijven met meerdere fabrieken

‘26

N.V. Lijempf Fabrieken te: Augustinusga, Berlicum, Drachten, Leeuwarden, Metslawier, Suameer, Wolvega /’41 Workum

‘26

N.V. Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomboterf. met fabrieken te: Bolsward, Oosterlittens. Oudega, Wommels en Ijbrechtum

‘26

N.V. Nestle / Hollandia met fabrieken te: Bolsward en Scharsterbrug,

‘26

N.V. Verenigde Zuivelfabrieken V.Z. Fabrieken te: Surhuisterveen

‘26

N.V. Kaas en Roomboterfabriek, met Fabrieken te Workum en Wolvega


Bijgewerkt 2016-11-24

Friesland

Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl