03/2017-07-29

voorgaande
versie-4

  Zoeken binnen deze pagina ‘ctrl. f’ zoekvak

Zoeken binnen zuivelfabrieken.nl
#Jaarsysteem - #zoeksysteem #introductie

Het zoeksteem in deze site is opgezet rond 137 z.g. ‘jaarpagina’s (1869 t/m 2016)

aangevuld met een tiental onderwerplijsten en inhoud sommige ‘Heruitgaven’:

Zoeken op plaats of onderwerp gaat meestal in meerdere stappen:

1e er komt een lijst met verwijzing naar één of meer pagina’s, met een link naar het gezochte ‘zoekwoord’.

2e Bij het ophalen van dé, of een van dé pagina’s, komt er een rechtstreekse link of  een nieuwe keuzelijst.

3e Zien we een lange lijst, dan is het handig om de zoekfunctie van de Browser - Ctrl+f - te gebruiken!


TIP

Zoeken op plaats

gaat sneller door gebruik te maken van het alfabet zoeksysteem!

Tips en advies

1) Het zoeksysteem is niet hoofdletter gevoelig en er mogen meerdere woorden bevatten!


2) Punten in afkorting zijn in de zoektekst niet gebruikt.

    Voorbeeld: H.M.I. word gezocht als ‘HMI’. / L.IJ.E.M.P.F. als Lijempf / D.O.M.O. als Domo........


3) Plaats- en fusienamen uit meerdere woorden zijn in de tekst en lijsten met ‘-’ aan elkaar geschreven.

    Voorbeeld: St. Martinus als St-Martinus / De Goede Verwachting als de-goede-verwachtig.


4) Gebruik van  ‘#’ voorafgaand aan het zoekwoord:

    Bij het vaker voorkomen van een ‘zoekwoord’ is er één ‘gemerkt met een ‘#’ er voor (beginjaar) of er

     achter, (sluitingsjaar) wat het zoeken gemakkelijker maakt.      

    Voorbeeld: Bij zoeken naar het beginjaar van b.v. Roden, vuld men in het zoekvakje #Roden in, dan komt

    er ‘2 maal gevonden: #Roden’     De 1e op pagina Jaar 1893 en de 2e verwijzing is naar deze pagina!

    Muisklikken op de 1e gaat naar de ‘1893’, op de 2e lijst op die pagina vinden we ‘Roden’.....

    Ook is ‘#’ gebruikt voor het 1e jaar van een nieuwe fusie- of samenwerkingsnaam en voor snel ophalen van

     sommige interessante zoekwoorden - deze staan ook vaak in de ‘Startpagina’/ ‘Zoekwoordenlijst’

    Voorbeeld: zoeken op  #Genderen wijst naar jaarlijst 1934; ‘#lyempf’ naar 1912 en ‘#melco’ naar 1e jaar

     Melco - 1957.  Ook in te voeren #1875’, welke naar pagina 1875 wijst.

   ‘#’is samen met ‘-’ te gebruiken.

  

5) Gebruik van ’$’, voorafgaand van  het zoekwoord bij zoeken naar het jaar van fusie tussen twee  of

     meer fabrieken bv. ‘$Warns’, geeft lijst 1964.


6) Opmerking over punt in woorden:

   In sommige woorden in de teksten komt een punt ‘.’ voor, bv. bij woorden in de kolom opmerkingen staat

   bv.: ‘werd later C.ampina fabriek’ dit is geen fout, maar gedaan om het woord campin.a op die plaats uit te

   sluiten als  normaal zoekwoord. In het voorbeeld 4), zou ik bij uitsluiting R.oden moeten plaatsen!

Huidige zoeksysteem

Is een voorlopige, 1e versie.

Moet in de loop der tijd ‘groeien’

TIP

 Vervolg uitleg jaarsysteem

Zoeken op pagina

Gebruik Ctrl+f

TIP

Afkortingen als zoekwoord

Geen punten gebruiken

TIP

# Gebruiken

Bij groot aantal zoekresultaten, nogmaals zoeken met een # er voor

TIP

$ gebruiken

Gaat naar pagina van fusiejaar

TIPA

/ Algemeen-Zuivelblad-VVZM-teksten-lijst  / Algemene-zuivelhistorie-onderwerplijst / #Ament-persoon / Amersfoort-#Amersfortia / #Amilko-pagina / Andi pagina  /B

/ Bedrijfschap-zuivel / Beetstra-afscheid /  Bodegraven / Boekel Piet Cz. / Boekelmethode in  /  #Boeken-lijst  /  Boerenkaas-2-Zuid-Holland-afzet / Boerenkaas MAP / Botercontrole / #Boterberg naar-superheffing-1 1945-1848 / Boterberg naar-superheffing-2 1984-2015 / Boterkwestie / Boteroorlog Z.-Nederland / Bronnen /C

/ #Campina DMV-Campina MAP / #Campina pagina / #CCF / #ccFriesland / #CMC-Melkunie-Holland MAP / #Coberco MAP / #Coberco-pagina /  #Comego-pagina / Commissie-Pasma 1879 / Coöperatie-Particulier teksten lijst  / Coöperatie-knipselmap-I en -II / Couranten-hoofdkeuzelijst / #Coveh /  Crisisjaren-30-MAP / #Croesen-boekpagina  / Croessen proefschrift-1932  / Meester Crone / Cumera-groep /D

/ #DBvCZ /  De #Goede Verwachting (Workum) / De #Takomst (Wolvega) / De #Terpen (Wommels) De #Twee Provincien (Gerkesklooster) / #DBvCZ /  / DGZB MAP / Drents-Groninger Zuivelbond pagina / #DGZB pagina /  #Dekker-boek / #DMV-Campina MAP /#DOC-Hoogeveen-boek / #DOMO-pagina / 25 jr. D.O.M.O. Domo. / De-Goede-Verwachting Workum  / De-Maatschap-Dronrijp / De-Takomst-Wolvega /E

/ Eriks-K-overleden /F

/ #FBvCZ /  #FC-MAP /  #FDF MAP / #FFD MAP /  #Foto’s  #Fotos  #Fotolijst / / #Frico / #FrieslandCampina pagina /  Friesland Dairy Foods pagina / Friesland-Frico-Domo pagina  /  FNZ.pagina  / FNZ Officieel Orgaan teksten lijst / FBvCZ jaarlijkse Kaaskeuringen MAP /G

 / #GBvCZ /  #Gedenkboeken-keuze lijst / Geluk A.J.-Boek / Gegevens-keuzelijst / #Gorredijk en Omstreken> /  #GOZ Zuivelbond / Grafieken-startpagina / Groningen Ommelanden Staking 1953 MAP / Groninger-Zuivelbond-1900-1924 / #GBvCZ / #GOZ /H

/ Haker D J pensioen / Haker Jacob / Handkracht Boterfabriekjes / Havelte besprekingen 1971 / Heruitgaven-lange-teksten lijst /I

/ #Isolacta /  J

/ #Jaarverslagen-enkele voorbeelden keuzelijst /K

/ Kaascontrolestation N-H MAP / Kaaskwesties-MAP  / Kaf-en-Koren-landbouwrubriek-LC 1985-2003 MAP  /  Keuzelijst Boeken / Keuzelijst Couranten / Keuzelijst foto’s / Keuzelijst gegevens / Keuzelijst Grafieken / Keuzelijst Kaas / Keuzelijst MAPPEN / Keuzelijst teksten /  Kaascontrolestations-pagina /  / Het-Kaasmerk /  / Knapp-botercontrole / #KNM (Sneek)L

/ #Lankveld-Boek / Lankhorst pagina / Leeuwarder-Courant-De-Veemarkt Kaf en Koren MAP / Lijempf -pagina / #Lijempf MAP  /  Lijst hoofdlijst teksten / Limburgs Systeem / Limburg 1880-1927 MAP /  M

/ MAPPEN keuzelijst / #Mei-Inoar-Ien /  #Melco / Melkprijsvergelijking Boerderij /  #Melkprijsvergelijking lijst / #Melkquotum / Melktank-RMO-MAP / Melktank-RMO-Pagina /  Melkunie / Mesdag J overleden / Mestoverschot gegevens  / Mestoverschot MAP /N

/ Nestle-Fr /  Nieuwerkerk / #Noord-Nederland-MAP / Noord-Nederland-pagina / #Novac-MAP / #Novac-pagina /O

/ Officieel-Orgaan-FNZ-Teksten Lijst /  Oosterzee  / #Ormet /P

/ Pasma-Commissie 1879 / #Personenlijst / inhoud-MAP   /  #Personen  MAP / #Productschap-zuivel /  MAP-PZQ
R

/ Rinkes Borger-MAP /  R-FC MAP / RMO-Melktank MAP / RMO-Melktank pagina’s / #Royal FrieslandCampina pagina / Runderhorzel-MAP / Runderhorzelbestrijding-MAP / Rundveegegevens / Rundvee fok- en controlever, dierziektebestrijding MAP /S

/ Scheij Zuivelconsulent N-H MAP /  Sluis Wouter / Willem-Stegenga-landbouwredacteur LC / Jidert-Sudema-LC / #Superheffing /T

De Takomst (Wolvega) / Techniek-lijst  /  Teksten-hoofdkeuzelijst  /  De Terpen (Wommels)  / Tweedewereldoorlog / De Twee Provincien /UV

/ #Vecolac /  #Veluwe / #Veemarkt-landbouwrubriek-LC 1950-1985 MAP / VVZM pagina /  VVZM-Algemeen Zuivelblad teksten lijst /W

/ Waddinxveen-1871 pagina / #Warga / #Wessanen / Wieringerwaard pagina / de-Wit-boek /  WO-II aantekeningMAP  / #Woerden zuivel in Woerden MAP / Wouter Sluis MAP /  Wouter Sluis gedenkboek 1931 /  Wouter Sluis pagina /X
Y
Z

/ Zeeland zuivelindustrie mappenlijst / Zelfkazers MAP / Zuidoosthoek / #ZOH / Zuidema-Landbouwredacteur LC / Zuid-Holland-Boerenkaas-MAP / Zuivelconsulent Overijssel /  Zuivelcoöperatie in Nederland  (Boek A.J. Geluk) / Zuiveltechniek lijst / Zuivelzicht-teksten-lijst / Zwagerman Zuivelconsulent Zeeland MAP / Zwagerman 25 jr zuivelconsulent /  Lijst zuivelfabrieken jaartal onbekend

  Lijst zuivelfabrieken geen eigen pagina

  Plaatsnamen zoeksysteem

#  ZOEKWOORDENLIJST - duplo van site-map             

  Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl


▲Top

Versie 2017-08-01