*03/2018-11-07

voorgaande

  Zoeken binnen deze pagina ‘ctrl. f’ zoekvak

Zoeken binnen zuivelfabrieken.nl
versie-5

Er zijn 15 lijsten met tekst-bestanden  #lijst-teksten #teksten-keuzelijst

Lijst met Couranten doorzocht op zuivelonderwerpen            niet volledig

Lijst met Algemene Zuivelhistoriesche onderwerpen

Lijst met Boeken over zuivel- en zuivelfabrieken

Lijst met Coöperatie en Particulier als onderwerp

Lijst met Heruitgaven  boeken / enz.

Lijst met Techniek in de zuivelindustrie als onderwerp

Lijst met artikelen uit het Algemeen Zuivelblad  VVZM.

Lijst met artikelen uit het Officieel Orgaan  FNZ.

Lijst met artikelen uit Zuivelzicht FNZ.

Lijst van Gedenkboeken zuivelfabrieken en zuivelbonden

Lijst van Jaarverslagen van zuivelfabrieken en zuivelbonden

Lijst met knipsels over  Personen in en uit de zuivelindustrie

Lijst met Knipselmappen ook β

Lijst met Resterende pdf-bestanden (niet in MAP)

Lijst met als Kaas als hoofdonderwerpKorte toelichting op de lijsten naar tekstbestanden

In deze site, www.zuivelfabrieken.nl, zijn de lijsten naar tekst-bestanden van www.zuivelhistorienederland.nl ook weer opgenomen, nu echter als onderdeel van het zoeksysteem.

Door de ‘omvang’ van het onderwerp kan he t aangebodene maar een klein deel bevatten van wat in archieven - en bij particulieren - is te vinden, ook het mij ter beschikking staande ‘materiaal’ is nog al willekeurig.

Een ander probleem is de keuze van indeling. Er is gekozen voor ‘lijsten’ met een korte toelichting over de inhoud van het tekst-bestand. Door de overlappende inhoud komen sommige teksten op meerdere lijsten voor  - vaak ook in jaarsysteem.

Het zoekresultaat geeft de pagina(‘s) weer waar de zoekterm op voor komt. Bij veel tekst is het nuttig om met behulp van de browser zoekfunktie - Ctrl-f - op de pagina te zoeken.

Tip: Door voor de zoekterm een ‘#’ te plaatsen krijgt men als zoekresultaat een verwijzing naar de pagina met de eerste vermelding (startjaar) van de plaats of ander gezochtte...!
Hoofd keuzelijst teksten  - #teksten #tekstlijsten #lijsten

Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

*