*Fr.c/2019-03-19

voorgaande

▲meer▲

versie-5

Hoofdlijst Zuivelindustrie Friesland 1879 tot 2007

zjb. jaar

‘26

‘28

‘30

‘32

‘35

‘37

‘41

‘47

‘49

‘51

‘53

‘55

‘57

‘59

‘61

‘63

‘65

‘67

‘70

‘73

‘75

‘77

1985

1995

2007


aantal

123

125

123

118

115

?

110

107

104

104

101

103

96

96

95

93

79

68

?

44

40

38

24

15

8


Plaats

Naam vereniging / eigenaar - 1e naam dir. Uit ZJB. ‘28

c/p

Zjb. 21)

Product ‘26

B. De Wit

ZHN

A  Aalsum- (O.dongeradeel)

Stoomzuivelfabriek - niet in ‘28

p

‘26

b. k.Achlum- Monnikenweg 20

C.Z. “Achlum” - H. F. Bakker

c

‘26-’67

b. k.

1888-1971


Akkerwoude- Achterweg 52

CZ. “Dokkumer Walden en omstreken” - J. Kiestra

c

‘26-’67

b. k.

1899-1969


Akkrum- Boarnsterdyk 2

CZ. “Utingeradeel” - K. J. Terpstra

c

‘26-’67

b. k.

1897-1972


Akmarijp-  Fjeldwei 39

CZ. “De lege Walden” - A. Schiere

c

‘26-’67

b. k.

1896-1968


Ameland-   

Nes (Fa. de Jong)

p1896-1934


Ameland-

Zie Buren, Hollum en Nes


Ameland-   

Verzend- en ontvangststation De Takomst

c1978-1994


Anjum-  Klooster Anjum

Fabr. van Jouke Swart / nw fabr. naar Berlikum

c1886-1889


Anjum

CZ                                  / na 1899 verder als ??  

c/p1891-1911


Anjum

Naar N.V. Lijempf                                             8)  9)

p1911-1925


Appelscha- VaartN.Z. 23

“De Landman”

c1892-1907


Augustinusga- It West 19

“De goede Verwachting” / 1912  NV. Lijempf  - R. K. van Ommen  9)

p

‘26-’67

b. k.

1899-1969


BBalk-  Gaaikemastraat 46

CZ. “Harich” - A. Dijkstra

c

‘26-’77

b. k.

1897-1999 *


Ballum-  (Ameland)

CZ. “De Goede Verwachting” ‘26 nog handkr. - niet in ‘28

c

‘26

b.

1904-1924


Bartlehiem- Bartlehiem 35

C.Z. “Bartlehiem” - R. A. Bouma

c

‘26-’55

b. k.

1893-1957


Bergum- Burgumerdaam 32

CZ. “Bergumerdam” - A. Hartman

c

‘26-’77

b. k.

1902-2003  *


Berlikum-   St. Anna Parochie

SZ. “De Volharding” - J. Swart /  >                                       8)

p

‘26-‘28


1886-1889


Berlikum- Bitgumerdyk 28  

< / Jouke en Haring Swart / 1916 N.V. Lijempf  13)

p

‘30-’67

b. k. gm.

1889-1967


Betterwird- Betterwird 9 (Dokkum)

“CZ Betterwird” / > ‘53 “Dokkum en Omstreken” - L. Zondervan

c

‘26-’77

b. k.

1898-1991


Birdaard- Bourboomweg 6  

CZ. “Concordia” - M. A. Terpstra

c

‘26-’65

b. k.

1897-1965


Bolsward-  Harlingerstraat

Holl. f. v. Melkpr. en voedingsm.. “Hollandia” - S. J. de Boer

p

‘26-’53

b. k. mp.Bolsward- Harlingerw. 65

Nestlé / 2005 Coöp Hochwald (D.)

p

‘55-’77


1894-heden


Bolsward- Snekerstraat 14

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - G. Jouwstra  16)

p

‘26-’61

b. k.

1883-1961


Bolsward- Stadsstreng 1

N.V. Hol. Melksuikerfabriek HMS (Hoofdbedrijf Uitgeest)


‘67-’771900-1980

Bontebok- Hogeveensweg 5

CZ. “De Gemeenschap”  W. Hartman / > ‘51 Nijehorne

c

‘26-’67

b. k. mp.

1898-1968


Boornbergum- Galhoeke 10  

C.Z. “Boornbergum” - P. vd. Zwaag

c

‘26-’65

b. k.

1903-1967


Boornzwaag-   

Boarnsweachsterdyk 16/ CZ. Boornzwaag

c1887-1891


Boven-Haulerwijk-

“De Eendracht”

c1898-1907


Bovenknype-

NV. SZF. “Bovenknype” ?

p

‘26-’32

b. k.

1893-1934


Boijl- Boijlerweg 59 ?

CZ. “De Hoop”

c1896-1934 ?

Of 1916?

Buitenpost- Kuipersweg 76

CZ. “Lutjepost” - F. G. Klijnstra

c

‘26-’30

b. k.

1891-1930


Buren-Ameland-

CZ. “Buren” - begon als handkr. / 1929 Stoomz

c

‘26-’41

b.

1911-1946


DDeinum- St. Janswei 5

“C. Stoom-Zuivelfabriek Deinum”- F. J. de Jong

c

‘26-’51

b. k.

1892-1951


Delfstrahuizen- Marwei 14

CZ. “De Eendracht” - J. Nieuwenhout

c

‘26-’65

b. k.

1899-1965


Dokkum- Hantumerweg (Jumbo)

Zuivelf. Fa. Helder - niet in ‘28

p

‘26

b. k.

1889-1927


Dokkum-

Zuivelf. N.V. “Lijempf “ - J. de Boer    8) 13)

p

‘30-’55

b. k.

1927-1955


Dokkumer-Nw.Zijlen Sylsterwei 9

CZ. “De Nieuwezylen” - J. Vd. Velde

c

‘26-’47

b. k.

1891-1947


Dongjum

?

c1888-1901


Donkerbroek- Schapendrift 12

CZ. “Het Klaverblad” - K. Dantuma 1980 Frico / 1982 N-N..

c

‘26-’77

b. k.

1902-1990


Drachtster  Compagnie-

Handkr. - BF. Scheper en v.d. Vlucht

p


b.

1900-1902


Drachtster  Compagnie-

Handkr. - BF. v.d. Sluis en v.d. Vlucht / 1903-09’?

p


b.

1902-1903


Drachtster  Comp.- Fallaetswei

17/22  CZ. en Graanm. “Drachtster Compagnie” - Tj. Riedstra

c

‘26-’32

b. k.

1909-1933


Drachten- Moleneind ZZ35

N.V. Lijempf  - IJ. van Asperen / 1970 naar CCF 1970  9)

p

‘26-’67

b. k. mp..

1889-1970


Drachten- Amperelaan 4

Ecologische zuivelfabriek / 2000 FF                   7)

p/c


biol. zuivelpr.

1998-heden


Dronrijp-  It Heech 4

CZ. “De Volharding” - A. K. Rienks / in 2008 Kaasf. van F.F.

c

‘26-’77

b. k.

1891-2010


EEchten-

“De Eenvoud”

p

Ee-

“Het Steenvak “

c


b. k.

1888-1912


Ee- Stienfeksterwei

CZ. “Ee en Omstreken” - A. Werkman

c

‘26-’73


1912-1977


Elsloo- Verwersweg 2

CZ. “De Drie Gemeenten” - O. J. Knol  / ZOH                    20)

c

‘26-’77

b. k.

1898-1999


FFochteloo- Zuideinde 34

“De Nijverheid”

c1895-1907


Formérum-

“De Toekomst”

c1896-1916


Formérum-

Zie Terschelling

c1918-1974


Friesche Palen- ???

N.V.  “Friesche Palen” - A. Slier / ‘30 Ver. Zuivelf.

c

‘26-’41

b. k.

1893-1908  ?


GGarijp- Eendrachtsweg 7

CZ. “De Eendracht” - H. Jellema

c

‘26-’65

b. k.

1893-1965


Gerkesklooster Verlaatsterweg 24

CZ. “Welgelegen” - H. Westra  / In 2008 Kaasf. van F.F.

c

‘26-’77

b. k.

1900-heden


Giekerk- Rinia van Nautaweg 3

CZ. “Trynwalden en omstreken” - W. J. Schenk /53 “min omst.

c

‘26-’75

b. k.

1896-1976


Grote Wiske de  ???

(Hindelopen) - zie boekje 75 jr. DGV Workum blz. 19

c1888-1894


Grouw- It Buterfabryk

C.Z. “Grouw “ - K. J. Terpstra

c

‘26-’67

b. k.

1896-1966


H   Harlingen- Trekweg ?

“De Eersteling” - P. Braunius

p?-1920


Haskerdijken- Rijksstraatweg 38 ?


c1888-1898


Haskerhorne- Jouwsterweg 9

C.Z. “Haskerhorne” - D. Overdijk

c

‘26-’73

b. k.

1898-1974


Haulerwijk- Leeksterweg 2 e 4

(Waskemeer)  CZ. “Hoop op Zegen” - M. Houtstra

c

‘26-’67

b. k.

1902-1969


Heeg- It Fabriek

CZ. “Hoop op Zegen” - F. van Dam

c

‘26-’77

b. k.

1900-1995


Heeg-

Fa. A. Lankhorst Kaas en Roomb.f.                    6)

p

‘35-‘47

b. k. wp.Heeg-

Nestlé  (Osingahuizen- Lankhorst)              

p1889-1986


Hemelum- Buorren 31

C.Z. “Hemelum” - S. Boelings

c

‘26-’67

b. k.

1896-1970


Hemrik- Compagnonsvaart 38

CZ. “De Nijverheid” - C. vd. Hoef

c

‘26-’32

b. k

1902-1930


Heerenveen-  Veensluis 26

(Was ‘t Meer) CZ. ‘t Meer” - B. vd. Ploeg

c

‘53-’59

b. k. cm.Heerenveen- Venus

“Hooidammer”

p


k.

????-heden


Heerenveen- Saturnus 21

“A-Ware” Cheese Prodution B.V.  (Hoofdk. Almere)k.


2010-heden

Heerenveen- Saturnus 23

“Fonterra” - weiverwerkende fabriekweiprod.


2010-heden

Hoeve

(Vinkega)

c1892-1907


Hollum- (Ameland)

C.Z. “Ameland” - P. T. Reitsma / 1924 Nw fabriek

c

‘26-’77

b.

1904-1976


Hoorn-Terschelling

?

c1894-1916


Hoornsterzwaag-

Inrichting tot ontroming van melk vd. SZF. “Ons Belang” (Jubbega-Schurega 1)

c

‘26-’32

k.

?-1912


Hijlaard- Hoptille 6

CZ. “Hoptille” - H. vd. Molen

c

‘26-’35

b. k

1899-1935


IIrnsum-  Rijksweg 90

“Coöperatieve Zuivelfabriek “ - E. Banning

c

‘26-’35

b. k.

1888-1938


JJelsum- Skierhusterwei 8

C.Z. “Jelsum” - D. Twijnstra

c

‘26-’57

b. k.

1891-1956


Joure- Slachtedyk 9

Fa. de Boer (Snikzwaag)

p1884-1912


Joure-  

Gjalt Brouwer

p1899-1912


Joure-  Slachtedijk 9 (?)

De Vlecke / niet in ‘26-’30

p1899-1932 ?


Joure-  Torenstraat

Neerlandia (fa. Romkema)

p1888-1902


Jubbega-  Gorredijksterweg 54

CZ. “Ons Belang” ook graanmalerij  - M. Mulder

c

‘26-’67

b. k.

1903-1968


KKimswerd- Grote Reed 10

Boekje 75 jr “De goede verwachting” staat 1920

c


b.

1888-1920 *


Kootstertille- Markowei 4

De Hoop ?  / 1907 Cond.MC  / 1918 Lijempf  

p1891-1920 *


Koudum-  De Tille 2

CZ. “Concordia” - P. J. de Jonge

c

‘26-’67

b. k.

1898-1969 *


LLangezwaag-.

de Haan

c1890-1902


Langezwaag- Hegedyk 18

C.Z. “Langezwaag” - J. Meijer

c

‘26-’63

b. k.

1908-1964


Langweer-  Stevenshoek 21  $)

C.Z. “Langweer” - L. K. vd. Sluis     

c

‘26-’55

b. k.

1908-1956


Leeuwarden- Emmakade 180

CZ. “Leeuwarden” - LMI - H. Schaap / 1956 fusie Jelsum  19)  

c

‘26-’57

b. k. cm.

1896-1975


Leeuwarden-W.Lodew.str

“Fresia” L. C. Melkinrichting / ‘73 De Takomst


‘59-‘73

b. cm.Leeuwarden- Potmarne 3-5

Hoofdk. N.V. “Lijempf “ Hoofdkant.- J. F. Huttinga  / ‘73 Wessanen

p

‘26-’77

b. k. mp..

1912-1986


Leeuwarden- Potmarne 3

Hoofdk. N.V. “v. Heel” - zat al in Kampen

p

‘59-’77

vp. gm. sp..

19??-1986


Leeuwarden- Elizabethstr

Melkinr.  N.V. Lijempf - R. Wijbenga

p

‘30-’35

cm.Leeuwarden- Kanaalw. ZZ

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F - S. Hepkema

c

‘26-’35
Leeuwarden- Tijnjestr. 1

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

c

‘41-‘47

gm.Leeuwarden- Mérodesstr. 5

Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

c

‘53-’67

gm.Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1

Coöp. Company Friesland - (1985) cc.F. >

c

‘73-’77

gec.m. sp.

1913- 1990


Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1

FrieslandFrico-Domo (FFD) (1990)  > FFD >

c


gec.m. sp.Leeuwarde - Willemsk. 45-47

CZEV 1898 Kantoor 1905/1912 en pakhuis 1909

c


pakh. kant.Leeuwarden- Snekertr.w. 5

CZEV >1930  “Frico” 1938 ook  MI-Warga      3)

c

‘35-’77

pakh. cm......Leeuwarden- “Hemrik”

Frico / 1982 Nrd.-Ned. > 1990 FFD                   19)

c


Pakh.

1898-1982


Leeuwarden- Fontijnstr. 81

V .Z. (N.V de Ver. Zuivelf) - H. Boterkooper / ‘67

p

‘41-‘65

kantoor

?-1963 ?


Leeuwarden- Zuidergrachtwal 1

N.V. “Freia” Hoofdkantoor. / Kaashandel de jong - nu politiebureau

p

‘41-‘61

kantoorLeeuwarden-  

Plantinga

p?-?


Leeuwarden-  

Smids Cie (Leeuwarder M.I. a/d Schrans)

p1882-1894


Lemmer-  Nieuwburen 15

Zuivelf. “De Hoop” Fa. A. Lankhorst            / ‘47 zie Heeg        6)

p

‘26-’35

b. k.

1900-?


Lollum- v. Abbemastrjitte 2

CZ. “Ruigelollum-Waacsens en omstreken”  - niet in ‘28

c

‘26

b. k.

1897-1926


Luinjeberd- Aengwirderweg 167

CZ. “Aengwirden” K. J. Visser / Sluiting dec. 1963

c

‘26-’63

b. k.

1901-1963


Lutjewoude-

L.S. Bakker  

c?-?


MMakkinga- Wemeweg 17      #

CZ. “De Eendracht”  R. J. Dijkstra / 1908 op Stoom                20)

c

‘26-’77

b. k.

1894-1984


Makkum- Kerkstraat 26

?? Eig. L. Kleiterp (?)

p
1913-1924

Makkum- Ds. L. Touwenlaan 17

Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling” - ? de Vries 1930

nv

‘26-’30

b. k. cm.

1913-1944

1924-1930

Marrum- Lage Herenweg 2

C.Z. “Marrum” - U. H. Stelwagen

c

‘26-’77

b. k.

1891-1980


Marssum- Rypsterdyk (?)

CZ. “De Eendracht” - R. M. Veeman

c

‘26-’65

b. k.

1897-1966


‘t  Meer (‘53> Heerenveen)

CZ. “Knype en omstreken” - H. Hartmans

c

‘26-’65

b. k.

1907-1961


Metslawier-  Reidtswal 4

“De Onderneming”- T. de Boer / ? J.J. Swart  /1915  Lijempf  8)

c/p

‘26-’30

b. k.

1888-1931


Mildam-

J.R. Heida

p1898-1899


Morra-Lioessens- Moarsterwei 12

CZ. “De Dongeradelen” - K. de Boer

c

‘26-’65

b. k.

1914-1973


Munnikeburen-Langelilleweg 30

CZ. “De Volharding” - A. S. IJska

c

‘26-’77

b. k.

1896-1993


NNes- (Ameland)

Zuivelfabr. ‘26 Handkr. - F. de Jong             5) 10)

p

‘26-’35

b.

1896-1935


Noordwolde-  

S.Z.F. “De Nijverheid” ??

c1896-1907


Noordwolde- Hoofdstr.-West 64

S.Z.F. “De Nijverheid” - E.H. Westra eig.   4)

p

‘26-’47

b. k.

1896-1907


Noordwolde-

Fa. Hettinga

p1907-1948


Nijega- Mardyk   (Elahuizen)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.  4) 14)

p

‘26-’61

b. k.

1893-1960


Nijehorne- (Bontebok)

Zie Bontebok


Nijeholtpade-

SZF. Reinder Dekker

p

‘26-’30

b. k.

1902-1930


OOenkerk-  ???

Apollo    / 1911 overgenomen door Lijempf      9)

p1889-1913


Oldeberkoop- Oosterwoldseweg 35

CZ. “De Goede Verwachting” - P. Blanksma / 1904 op stoom

c

‘26-’75

b. k.

1896-1977


Oldeboorn-  Tjerkebuorren 95

Gesloopt?  C.Z.”Oldeboorn” - E. Kuiper

c

‘26-’73

b. k.

1899-1979


Oldeboorn-  ???

de Pauw

p1896-?


Oldeholtpade- ???

?

c1892-1900


Olterterp-  Boppefjild 2

CZ. “De Hoop” - P. Stiemstra

c

‘26-’77

b. k.

1893-2003 *


Oosterend-  ???

CZ. “Oosterend en omstreken” - F. W. Annema

c

‘26-’63

b. k.

1897-1964


Oosterlittens-  

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. - ??

p

‘26-’77

b. k.

1888-1982


Oostermeer- TeyeTolstraat ?

Stoomz. “Welgelegen” - F.E. Postma

p

‘26-’28

b. k.Oostermeer-  

V.Z. (De Verenigde Zuivelfabrieken)

p

‘30-’63

b. k.

1904-1963


Oosterwolde-  Wrongel 24

CZ. “Oosterwolde en omstreken” - W. Gorter

c

‘26-’61

b. k.Oosterwolde

Na fusie met Elsloo “ZOH”


‘63-’77


1889-2005 *


Oosterzee-  Sluispad 17

Alleen schoorsteen  CZ. “Lemsterland” - J. Eriks

c

‘26-’77

b. k.

1898-1993


Oosthem- Nijesyl 25

Gesloopt CZ. “De Hem” - IJ. Boersma

c

‘26-’63

b. k.

1901-1963


Opeinde-  Iendrachtsingel

CZ. “De Eendracht” - H. Meijering

c

‘26-’77

b. k.

1892-1984


Osingahuizen- Osingahuizen 11

Stoomz.f. Fa. A. Lankhorst eig. Heeg                6)

p

‘26-’77

b. k.

1889-1986


Oudebiltzijl-  Van Albedaw. 29

CZ. “De Broederschap” - A. Anema

c

‘26-’32

b. k.

1892-1934


Oudega-  Fabrykswei 13

CZ. “De Hoop” - H. J. Th. Schultz

c

‘26-’65

b. k.

1900-1966 ?


Oudega- w- Hoytemadyk 2

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.      15)

p

‘26-’63

b. k.

1880-1962 *


Oudega-

J.Tusken Bosk en Mar, Schapenkaas

p1991-heden


Oudeschoot-  Heremaweg 21

CZ. “Jagtlust” - J. Meintema

c

‘26-’63

b. k.

1900-1963


Oudwoude-  Hústernoard 1    (2)

CZ. “Huis ter Noord” / TP. - A. Starkenburg

c

‘26-’77

b. k.

1899-1996 *


RRied-  Hoofdstraat 10

C.Z. “Ried”

c

‘26-’35

b. k.

1889-1935


Rinsumageest-  Tjaerdawei 43

CZ. “De Toekomst” - J. A. Tolsma

c

‘26-’75

b. k.

1901-1976


Roordahuizum-  Ayttawei 71

CZ. “De Eendracht” - B. K. vd. Berg

c

‘26-’61

b. k.

1890-1962


Rottevalle- Buorren 15  

?

c1899-1920


SScharnegoutum- Legedyk 53

C.Z. “Scharnegoutum” - H. Jongsma

c

‘26-’73

b. k.

1897-1972


Scharsterbrug-  Hollandiastr. 60

“Hollandia”- J.H. en M.G. Wagenaar Hummeling / ‘29-Nestlé  >>

p

‘26-’77

b.gm.cm.

1911-heden


Schiermonnikoog-  

“De Eensgezindheid” - H. de Vlucht en R. Fokkema

c/p

‘26-’35

b. k.. cm.

1924-1932


Schiermonnikoog-

CZ. “Schiermonnikoog” - S. Huitema / 1973 Ee

c

‘41-‘73

b. k.

1935-1973


Schiermonnikoog-  

de Vlugt ‘26 niet ??

p1936-1973


Sexbierum-  Frentsjerterein 3

C.Z. “Sexbierum” - J. Dijkstra

c

‘26-’59

b. k.

1888-1961


Spanga-  Spangahoekweg 40

Coöp. Roomboterf. Scherpen­zeel en omsteken

c1896-1903


St. Jacobiparochie-  

't Hoekje


St. Nicolaasga-  

De Eensgezindheid (later Hollandia)

p1891-1911


St. Nicolaasga-  Stationsstraat 4

CZ. “De Volharding” - M. J. Rijpkema / 1953 “De Iendracht”

c

‘26-’77

b. k.

1911-2000 *


Sloten-

N.V. Kaas en Roomb.f.  - E. Haagsma >

p

‘26-’32

b. k.Sloten-  Bolwerk Zuidzijde 24

<“Lijempf” E. Haagsma /CCF   13) /nu veevoederf.

p

‘35-‘77

b. k.

1891-heden


Sneek- Normandiaplein 4

Zuivelf. en koelh. N.V. “Normandia” - J.H. En H. Halbersma    11)

p

‘26-’67

b. k.

1888-1969


Sneek- Stationsw. 16 / Harste 40

Hoofdkantoor “K.N.M.”

p

‘30-’63

b. k.

1883-1963


Sneek-

Nestlé (Hollandia).  / 1986 dicht                        6)                                 

p

‘74


?-1986


Steggerda-  Pepergaweg 142

CZ. “De Toekomst” - R. de Boer

c

‘26-’77

b. k.

1907-1979


Stiens-  Nijlansdyk 1

C.Z. “Stiens” - J. T. de Boer

c

‘26-’63

b. k.

1887-1966


Suameer-  Heerenweg 6

Stoomz.f. “Suameer” - N.V. “Lyempf”  - P. L. de Boer           9)

p

‘26-’30

b. k.

1908-1931


Surhuisterveen-  De Dellen 16

Nu Winkelcentrum V.Z. (N.V. VerenigdeZuivelfabrieken) - H. Boterkooper

p

‘26-’63

b. k. mp.

1891-1963


Surhuizum -

?

c1900-1903


Sybrandaburen-  Aesgewei 2

CZ. “De Lege Gaen” - A. L . v. Dijk

c

‘26-’73

b. k.

1891-1974


TTerschelling-Formerum

CZ. “De Toekomst”

c


b. k.

1896-1916


Terschelling- Formerum 48

CZ. “Terschelling” - B. vd. Ploeg / J.W. Hielkema / 1971 DT.

c

‘26-‘77

b. k. cm.

1896-1988


Terschelling- Oosterend 10a

De Terschellinger, Eco-bedrijf  - J. Cruiming

c


kaas

1992-2004


Terschelling- Oosterend 10a

De Terschellinger, Eco-bedrijf  /2004 J.W. Zeilstra

c


kaas

2004-heden


Terschelling- Lies

“Lytse Lies” / 1916 CZ. “Terschelling”

c

Terschelling-Midsland

?

c1896-1916


Terwispel-  Hellingwál 1

CZ. “De Volharding” - J. Visser

c

‘26-’67

b. k.

1897-1973


Tjalleberd-  ???

Was eerst part.

p/c1896-1973


Twijzel-  Wedzebuorren 44

CZ. “De Eendracht” - M. Hartmans

c

‘26-’73

b. k.

1898-1974


Tijnje- Warrewei 13

CZ. “De Volharding” - S. Douma

c

‘26-’67

b. k.

1916-1971


Tzum-  Fabrieksweg 10

C.Z. “Tzum” - J. M. Vlierstra

c

‘26-’73

b. k.

1897-1974 *


Tzummarum- Kleasterwei 6

In 1911 overgenomen door N.V. Lijempf en gesloten     9)

c1887-1911


UUitwellingerga- Brébesleatswei 2

CZ. “De Westerbrugsloot” - W. K. Tiersma /1964 bij  “Workum”

c

‘26-’65

b. k.

1903-1965


Ureterp-  ???

“Aurora”

p1898-1911


VVeenwouden-  Freiahof

Kaas en Roomb.f  “Freia” - K. Anema                         2)

p

‘26-’67

b. k.

1879-1969


WWarga-  Fricoweg 4

C.Z. “Warga” - S. Kuiper                                               3)

c

‘26-’35

b. k.

1886-1936


Warga-  Fricoweg 4

Centr. Melkinr. 1936  Frico / 1970 nw. fabriek

c

‘41-‘77

b. cm.

1936-1994


Warns- Nei de feart (?)

C.Z. “Warns en omstreken” - J. Blaam                        4)

c

‘26-’65

b. k.

1899-1964


Wartena-  Hoofdstraat 77

CZ. “Helpt Elkander” - J. Driessen

c

‘26-’63

b. k.

1898-1965


Waskemeer- De Kromten (?)

(Haulerwijk) CZ. “Hoop op Zegen” zie Harderwijk

Weidum-  Weisterdyk 27

C.Z. ‘Weidum” - I. J. Heida

c

‘26-’67

b. k.

1893-1969


Wieuwerd-  Froonackerdyk 2

C.Z. “Wieuwerd” - P. vd. Meer

c

‘26-’63


1897-1964


Winsum-  Kleasderdyk 8

CZ. “Klimop” - W. Vd. Molen

c

‘26-’35

b. k.

1897-1939


Wirdum-  Tjaerderdyk 1

C.Z. “Wirdum” - K. Frietema

c

‘26-’67

b. k.

1891-1965


Witmarsum-  Arumerweg 2

C.Z. “Witmarsum” - G. vd. Weide

c

‘26-’65

b. k.

1896-1965 *


Wolvega-  Lycklamaweg 38

CZ. “Wolvega” - M. Anema / 2008 wel Kaasopslag F.F.

c

‘26-’53

b. k.

1914-1990


Wolvega-

N.V. Kaas en Roomb.f. “Oppers-Frieslandia” - O. Visser

p

‘26-’30

b. k.Wolvega-  Oppers 58

N.V. “Lijempf” O.. Kuipers                              13)

p

‘32-’53


?-1959


Wolvega-  

Visser

p1894-1918


Wommels-C- De Untfangst 2

CZ. “Wommels en omstreken” - P. Anema

c

‘26-’77


1893-1988


Wommels-P- De Koate Baan 11

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - S. Faber

p

‘26-’37
Wommels-

Limmen

p1981-1986


Workum- Spoardyk 21

CZ. “De Goede Verwachting” - J. Feikema /2008 Kaasf. F.F.

c

‘26-’77

b. k.

1900-heden


Workum-

N.V. Kaas en Roomb.f v/h Tjebbes en Co. - M. Crol

p

‘30-’35


1889-1934


Workum-  Emmabuert (?)

N.V. “Lijempf”                                                 13)

p

‘41-’55

b. k.

1892-1955


Woudsend-  Vosseleane 43

CZ. “De Samenwerking” - L. Sieperda

c

‘26-’63

b. k.

1902-1965


Wijnjeterp-  Klein Groningen 13

CZ. “De Vooruitgang” - S. Fopma

c

‘26-’67

b. k.

1903-1967


IJIJsbrechtum- (‘47 Zie Sneek)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. - ?. Kaam

p

‘26-’67

b. k.ZZurich-

Gebr. Bangma directrice Tryntje Hilarides

p


b

1892-1897


Zurich-  It Leech

Tryntje trouwde !  CZ. “Frisia” H. Miedema

c

‘26-’55


1897-1955


versie 2019-03-19 Noten / toelichting$/#/

$ = Inmiddels gesloopt! / # = Alleen directeurswoning /

1)

In ‘26: Inrichting tot ontrooming van melk van de Stoomz. “Ons Belang”, te Jubbega-Schurega,

2)

Veenwoude “Freia” was de eerste zuivelfabriek in Friesland - 1879

3)

Warga was in 1886 de  eerste Coöperatieve Zuivelfabriek  in Friesland, fuseerde in 1935 en stopt. Werd in 1936 na verbouwing consumptiemelk productiebedrijf  Frico

4)

Samenwerkingen Nijeholtpa, Noordwolde, Oldephaert en Warns. (onduidelijk) / Nijega sluit 4 dec 1960 / LC 1911-10-13 Fabriek Halbersma (Sneek) naar Hollandia

5)

Nes Ameland ‘32 N.V. stoomz. Graanmalerij rn Electr. Centrale

6)

“35 Firma A. Lankhorst Hoofdk. in Heeg Fabrieken in Heeg, Lemmer, Osinghuizen / 1957 administratief naar Hollandia / bij sluiting 1 juni 1986 eigendom Nestlé

7)

In Drachten ook nog kaasopslag FF. in voormalig pakhuis De Jong

8)

LC 30 april 1940 - T. de Boer 25 Jr. dir Lijempf Dokkum staat dat de fabriek te Metslawier ca 1918 samen ging met Anjum en nw bouw pleegde in Dokkum

9)

Was één van de eerste Lijempf fabrieken / Augustinusga in 1961 melkontvangst Lijempf

10)

Hollum ontstaat uit twee handkr. Hollum en Ballum in 1935 komen (part.) boeren van Nes er bij / Fuseerd met “De Takomst” sluit 1977 en gaat verder met melkleiding

11)

Fabriek en koelhuis van ‘Halbersma’ - 4 mln. - sluit 21-02-1969 melk naar KNM IJsbrechtum, had 7 melkboeren in dienst (Bron: LC. 07-02-1969)

12)

St. Nicolaasga Hollandia sloot na gereed komen Hollandia fabriek Scharsterbrug. Boeren stichten toen een eigen Coöp.

13)

LC 1955-11-28 Over eerste dag dat voor CCF werd gedraaid, deel boeren (20%) waren echter vertrokken naar andere particuliere fabrieken zoals Hollandia

14)

LC 1960-11-26 KNM fabriek Nijega stopt, melk gaat naar Heeg (Lankhorst)

15)

LC 1962-11-26 KNM Oudega sluit, personeel en merendeel melk gaat naar Lankhorst fabriek Osingahuizen, rest naar Hollandia Bolsword

16)

LC 1961-12-20 KNM Bolsward gaat 31 dec. naar Hollandia ook in Bolsward (was al onderdeel van Hollandia)

17)

Kloostertille in LC 1919-08-09)  onderdeel Condensed Milk Company of Holland te Rotterdam  / Juni 1918 naar Lijempf december 1920 verkocht (LC.1920-12-16)

18)

Na fusie nw.bouw, bleef Emmakade ? 1963 Fusie met Stien en Marrum -werd Fresia / in 1972 werd deze onderdeel van De Takomst (Frico) 1975-’80 depot van MI-Warga

19)

Frico had tot 1936 geen eigen productiebedrijf. Na 1936, door  de explotatie van MI-Warns veranderde dit. Na fusie met Domo-Bedum  - 1982 - stopt dit weer.......

20)

Makkinga en Elsloo samengaan twee handkr. fabriekjes mislukt in 1908. Makkinga gaat nw. Stoomz.f. bouwen aan ‘t Tjogerkanaal

21)

ZJB. 1927/’28 in hoofdlijst verwerkt - 2018-11-02
Uit ZJB. ‘26 onderstaande particuliere bedrijven met meerdere fabrieken

‘26

N.V. Lijempf Fabrieken te: Augustinusga, Berlicum, Drachten, Leeuwarden, Metslawier, Suameer, Wolvega /’41 Workum

‘26

N.V. Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomboterf. met fabrieken te: Bolsward, Oosterlittens. Oudega, Wommels en Ijbrechtum

‘26

N.V. Nestle / Hollandia met fabrieken te: Bolsward en Scharsterbrug,

‘26

N.V. Verenigde Zuivelfabrieken V.Z. Fabrieken te: Surhuisterveen

‘26

N.V. Kaas en Roomboterfabriek, met Fabrieken te Workum en Wolvega
Bijgewerkt 2016-11-24

Friesland

Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

Bij dik aangezette plaatsnaam en adres is (voormalige) fabriek nog te bekijken met Google Steet View - rechter muisknop  / (?) en rood nog uitzoeken