*Fr.b/2018-10-11

voorgaande
versie-4

▲meer▲

Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl

Friesland

Belangrijkste teksten / onderwerpen zuivelindustrie Friesland

Plaatsnaam / Auteur

Algemene onderwerpen over zuivelindustrie Friesland

pdf-file

Blz.

Geplaatst

Bijgew

‘Boek Geluk’ Friesland

Speciale versie van ‘Boek Geluk’ uit 1967 Hfd. I en over Friese Coöp.

1.0 Mb

82

08-12-2006


50 Jr. Fr. Zuivelbond  1948

Gedenkboek ‘Een halve eeuw Coöp. Zuivelorganisatie’ 1897 - 1947

3.95 Mb.

74

13-12-2008


Bruchure Fr. Zuivelbond ‘65

Voorlichtings brochure over de Friesche Zuivelbond uit 1965

1.28Mb.

20

12-02-2007


75 Jr. Friese Zuivelbond

Gedenkboek ‘Bakens in de tijdstroom’ door C. F. Roosenschoon uit 1972

4.45 Mb.

89

08-11-2006


Brochure Fr. Zuivelbond ‘80

Brochure over de Friesche Zuivelbond uit 1980 met aanvulling uit 2007

1.88 Mb.

89

22-11-2007


Erf en Wereld

Boek J.P.Wiersma en Drs. K. Tjepkema - 1959 alleen tekst zonder foto’s

2.90 Mb.

330

27-12-2009

xxx

Hoe boeren het bolwerken

Registers uit boek Drs. K Tjepkema - 1986 / plaatsen, namen e.d.

0.15 Mb.

12

11-12-2006


Hoe boeren het bolwerken

Gebruikte pdf-tekst van “Hoe boeren het bolwerken”, voor f.lijst en f.kaart

0.65 mb.

98

21-03-2008


Archieven.nl / startpagina

“Archieven.nl/.........zuivelbond” als off-line pdf

0.16 Mb.

12

19-04-2007


Archieven.nl / startpagina

“Archieven.nl/.........coöp.zuivelfabrieken” als off-line pdf

0.07 Mb.

3

19-04-2007


125 Jaar Zuivelindustrie

Persbericht Friesland Foods 2004 ‘125 Jr. Zuivelindustrie’ / off-line pdf

0.14 Mb

15

30-10-2007

21-03-2011

Zuivelindustrie Gr./Fr./Dr.

Art. van Drs. J.J. vd. Werf Wording noordelijke zuivelindustrie - 1980

1.39 Mb.

64

29-11-2007


Gebeurtenissen in jaartallen

Pdf-lijst met jaargegevens “Royal Friesland Foods” - Coberco-Friesland

0.01 Mb.

4

26-03-2008


Archief Leeuwarder Courant

Toegang tot  zeer uitgebreid digitale archief Leeuwarder Courant



01-04-1910


40 Jr Frico

Gedenkboek 40 Jr Frico met Foto’s van alle aangesloten fabrieken

4.27 Mb.

98

09-03-2009


Lijempf Knipselmap

Knipselmap over De Lijmpf - Graag te leen het gedenkboek uit 1937 !!!!!

2.60 Mb

122

09-03-2009








Plaatsnaam

Tijdelijke URL





Luinjebert

1926-32-OO_Luinjeberd-25-jr_12-10-2006.pdf

0.56 Mb.


12-10-2006

2011

Kootstertille

1893-1920-Zuivelfabriek-Kootstertille_2009-04-16.pdf

0.55 Mb.


16-04-2009

2011

Giekerk

1896-1978_Zuivelfabriek-Giekerk-Knipsels_22-04-2009.pdf

3.07 Mb.


22-04-2009

2011

Grouw

1906-07-30_Landbouwkroniek_Jaarverslag-Grouw_2009-01-09.pdf

0.85 Mb.


09-01-2009

2011

xx

1909-09-20_Landbouwkroniek_Drie-jaarverslagen_2009-01-10.pdf

0.19 Mb.


10-01-2009

2011


1911-1936-Warga-25-en-50jr.pdf

0.29 Mb.


??

2011

Leeuwarden

1913_1959_Beschrijving-Leeuwarden-melkinrichting_2011-06-22.pdf

0.33 Mb.


22-06-2011

2011

Achlum

1913-Achlum-gedenkboekje-25-jr-CZ.pdf

1.41 Mb.


??

2011

Balk

1919-00-OO_Ontslag-directeur-Balk-Tragedie_19-11-2006.pdf

0.08 Mb.


19-11-2006

2011

Fr. Bond

1919-1939_Afscheid-Kooistra-secr-FBvCZ_2011-06-22.pdf

0.20 Mb.


22-06-2011

2011

Akkrum

1919_Akkrum_01-06-2007.pdf

0.09 Mb.


01-06-2007

2011

Grouw

1919_Grouw_01-06-2007.pdf

0.08 Mb.


01-06-2007

2011

Morra-Lioessens

1919_Morra-Lioessens_01-06-2007.pdf

0.08 Mb.


01-06-2007

2011

Wiersma schilderijen

1926-27-OO_Ids-Wiersma-schilderijen_13-10-2006.pdf

0.40 Mb.


13-10-2006

2011

Terschelling

1926-31-OO_Terschelling_01-06-2007.pdf

0.08 Mb.


01-06-2007








Versie 2016-11-24