03/2018-11-07

voorgaande

  Zoeken binnen deze pagina ‘ctrl. f’ zoekvak

Zoeken binnen zuivelfabrieken.nl
versie-5
Jaar- / zoeksysteem - #jaarsysteem #zoeksysteem #introductie

  Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nlA

/ Algemeen-Zuivelblad-VVZM-teksten-lijst  / Algemene-zuivelhistorie-onderwerplijst / #Ament-persoon / Amersfoort-#Amersfortia pagina / #Amilko-pagina / Andi pagina  /B

/ Bedrijfschap-zuivel * / Beemster pagina-1 / Beetstra-persoon afscheid /  België pagina / België MAP / Bodegraven pagina / Boekel Piet Cz. pagina. / Boekelmethode in pdf  /  #Boeken-lijst  /  Boerenkaas-2-Zuid-Holland-afzet pdf / Boerenkaas MAP / Botercontrole boek-dl- / #Boterberg naar-superheffing-1 1945-1984-MAP / Boterberg naar-superheffing-2 1984-1999-MAP  / Boterkwestie in MAP Rinkes Borger / Boteroorlog Z.-Nederland / Bronnen /C

/ #Campina pagina / #Campina DMV-Campina MAP  / #CCF pagina / #ccFriesland pagina  / Centrifuge pagina / CMC-pagina>> / #CMC-Melkunie-Holland MAP / #Coberco-pagina  / Coberco-MAP /  #Comego-pagina / Commissie-Pasma 187p pdf / Controlestations boter- en kaas pagina / Coöperatie-Particulier teksten lijst  / Coöperatie-knipselmap-I en -II / Couranten-hoofdkeuzelijst / #Coveh pagina /  Crisisjaren-30-MAP / #Croesen-pagina  / Croessen proefschrift-1932  / Meester Crone persoon / Cunera-groep pagina /D

/ #DBvCZ pagina /  De #Goede Verwachting (Workum) / De #Takomst (Wolvega) / De #Terpen (Wommels) De #Twee Provincien (Gerkesklooster)  / DGZB MAP / Drents-Groninger Zuivelbond pagina / #DGZB pagina /  #Dekker-boek / #DMV-Campina MAP /#DOC-Hoogeveen-boek / #DOMO-pagina / 25 jr. D.O.M.O. Domo pdf. / De-Goede-Verwachting Workum  / De-Maatschap-Dronrijp / De-Takomst-Wolvega /E

/ Eriks-Kpersoon overleden /F

/ #FBvCZ pagina / #FrieslandCampina pagina  / #FC-MAP /  Friesland Dairy Foods pagina  / #FDF MAP / Friesland-Frico-Domo pagina / #FFD MAP /  #Foto’s  #Fotos  #Fotolijst /  #Frico pagina /  FNZ. pagina  / FNZ Officieel Orgaan teksten lijst / FBvCZ jaarlijkse Kaaskeuringen MAP /  G

 / Gouda kaashandel De Vreugd pagina / #GBvCZ pagina /  #Gedenkboeken-keuze lijst / Geluk A.J.-Boek / Gegevens-keuzelijst © / #Gorredijk en Omstreken> pagina /  #GOZ pagina / Grafieken-startpagina  © / Groningen Ommelanden Staking 1953 MAP / Groninger-Zuivelbond-1900-1924 MAP-1 / Groninger-Zuivelbond-1924-1962 MAP-2  /H

/ Haker D. J. personen pensioen / Haker Jacob personen / Handkracht Boterfabriekjes pagina / Havelte besprekingen 1971 pagina / Heruitgaven-lange-teksten lijst / Herwen en Aerdt pagina-1 /I

/ #Isolacta pagina /  J

/ #Jaarverslagen-enkele voorbeelden - keuzelijst /K

/ Kaascontrolestation N-H MAP / Kaaskwesties-MAP  / Kaf-en-Koren-landbouwrubriek-LC 1985-2003 MAP  /  Keuzelijst Boeken / Keuzelijst Couranten / Keuzelijst foto’s / Keuzelijst gegevens © / Keuzelijst grafieken ©  / Keuzelijst Kaas / Keuzelijst MAPPEN / Keuzelijst teksten / Kaascontrolestation-Friesland pagina  /  Kaascontrolestation-NH-pagina /  / Het-Kaasmerk MAP /  Knapp-botercontrole pdf / #KNM (Sneek) paginaL

/ #Lankveld-Boek / Lankhorst pagina / Leeuwarder-Courant-De-Veemarkt Kaf en Koren MAP / Lijempf -pagina / #Lijempf MAP  /  Lijst Boek de Wit Willemens /  Lijst hoofdlijst teksten / Limburgs Systeem pagina / Limburg 1880-1927 MAP /  M

/ MAPPEN keuzelijst / #Mei-Inoar-Ien pagina /  #Melco pagina / Melkprijsvergelijking ‘Boerderij’  © /  #Melkprijsvergelijking lijst © / Melktank-RMO-Pagina  / Melktank-RMO-MAP  / #Melkquotum gegevens © / Melkunie-Holland pagina / Mesdag J persoon overleden / Mestoverschot gegevens  © / Mestoverschot MAP /N

/ Nestle-Fr / Nizo pagina / Noord-Nederland-pagina  /  #Novac-pagina / Nutricia-pagina /O

/ Officieel-Orgaan-FNZ-Teksten Lijst /  Oosterzee pagina  / #Ormet pagina /P

/ Pasma-Commissie 1879 pdf / #Personenlijst - inhoud-MAP   /  #Personen  MAP / #Productschap-zuivel pagina /  MAP-PZQ
R

/ Rinkes Borger-MAP / RMO-Melktank pagina / RMO-Melktank MAP / #Royal FrieslandCampina pagina /  R-FC MAP / Runderhorzel-MAP / Runderhorzelbestrijding-MAP / Rundvee gegevens  © / Rundvee fok- en controlever, dierziektebestrijding enz. MAP /S

/ Scheij Zuivelconsulent N-H pagina / Scheij dr. MAP /  Sluis Wouter pagina / Willem-Stegenga-landbouwredacteur LC pagina / Jidert-Sudema-LC pagina / #Superheffing gegevens © / #Boterberg naar-superheffing-1 1945-1984-MAP  /  Boterberg naar-superheffing-2 1984-1999-MAPT

De Takomst (Wolvega) pagina / Techniek-lijst  /  Teksten-hoofdkeuzelijst  /  De Terpen (Wommels) pagina  / Tweedewereldoorlog knipselMAP / Tolbert pagina / De Twee Provincien pagina /UV

/ #Vecolac pagina /  #Veluwe pagina / #Veemarkt-landbouwrubriek-LC 1950-1985 MAP / VVZM pagina /  VVZM-Algemeen Zuivelblad teksten lijst /W

/ Waddinxveen-1871 pagina / #Warga pagina / #Wessanen pagina / Wieringerwaard pagina / de-Wit Willemsens boek /  WO-II aantekening MAP  / #Woerden zuivel in Woerden MAP / Wouter Sluis pagina / Wouter Sluis MAP /  Wouter Sluis gedenkboek 1931 /   X
Y
Z

/ Zeeland zuivelindustrie mappenlijst / Zelfkazers MAP / Zuidoosthoek pagina / #ZOH pagina / Jildert Zuidema (Sudema) -Landbouwredacteur LC pagina / Zuid-Holland-Boerenkaas-MAP / Zuivelconsulent Overijssel pagina /  Zuivelcoöperatie in Nederland  (Boek A.J. Geluk) / Zuiveltechniek lijst / Zuivelzicht-teksten-lijst / Zwagerman Zuivelconsulent Zeeland MAP / Zwagerman 25 jr zuivelconsulent pagina / #Zuivelschool  I en II /


Versie 2018-06-11

  Lijst zuivelfabrieken jaartal onbekend

  Lijst zuivelfabrieken geen eigen pagina

  Plaatsnamen zoeksysteem

#ZOEKWOORDENLIJST (DUPLO van SITEMAP)     * Magenta als ß versie niet toegankelijk  /    © Gegevens voor privé gebruik   


▲Top  * Rood als ß versie niet toegankelijk  /    © Gegevens alleen voor prive gebruik

Het zoeksteem in deze site is opgezet rond 137 z.g. ‘jaarpagina’s (1869 t/m 2016)

aangevuld met een tiental onderwerplijsten en inhoud sommige ‘Heruitgaven’:

Zoeken op plaats of onderwerp gaat meestal in meerdere stappen:

1e er komt een lijst met verwijzing naar één of meer pagina’s, met een link naar het gezochte ‘zoekwoord’.

2e Bij het ophalen van dé, of een van dé pagina’s, komt er een rechtstreekse link of  een nieuwe keuzelijst.

3e Zien we een lange lijst, dan is het handig om de zoekfunctie van de Browser - Ctrl+f - te gebruiken!


TIP

Zoeken op plaats

gaat sneller door gebruik te maken van het alfabet zoeksysteem!

Tips en advies

1) Het zoeksysteem is niet hoofdletter gevoelig en er mogen meerdere woorden bevatten!


2) Punten in afkorting zijn in de zoektekst niet gebruikt.

    Voorbeeld: H.M.I. word gezocht als ‘HMI’. / L.IJ.E.M.P.F. als Lijempf / D.O.M.O. als Domo........


3) Plaats- en fusienamen uit meerdere woorden zijn in de tekst en lijsten met ‘-’ aan elkaar geschreven.

    Voorbeeld: St. Martinus als St-Martinus / De Goede Verwachting als de-goede-verwachtig.


4) Gebruik van  ‘#’ voorafgaand aan het zoekwoord:

    Bij het vaker voorkomen van een ‘zoekwoord’ is er één ‘gemerkt met een ‘#’ er voor (beginjaar) of er

     achter, (sluitingsjaar) wat het zoeken gemakkelijker maakt.      

    Voorbeeld: Bij zoeken naar het beginjaar van b.v. Roden, vuld men in het zoekvakje #Roden in, dan komt

    er ‘2 maal gevonden: #Roden’     De 1e op pagina Jaar 1893 en de 2e verwijzing is naar deze pagina!

    Muisklikken op de 1e gaat naar de ‘1893’, op de 2e lijst op die pagina vinden we ‘Roden’.....

    Ook is ‘#’ gebruikt voor het 1e jaar van een nieuwe fusie- of samenwerkingsnaam en voor snel ophalen van

     sommige interessante zoekwoorden - deze staan ook vaak in de ‘Startpagina’/ ‘Zoekwoordenlijst’

    Voorbeeld: zoeken op  #Genderen wijst naar jaarlijst 1934; ‘#lyempf’ naar 1912 en ‘#melco’ naar 1e jaar

     Melco - 1957.  Ook in te voeren #1875’, welke naar pagina 1875 wijst.

   ‘#’is samen met ‘-’ te gebruiken.

  

5) Gebruik van ’$’, voorafgaand van  het zoekwoord bij zoeken naar het jaar van fusie tussen twee  of

     meer fabrieken bv. ‘$Warns’, geeft lijst 1964.


6) Opmerking over punt in woorden:

   In sommige woorden in de teksten komt een punt ‘.’ voor, bv. bij woorden in de kolom opmerkingen staat

   bv.: ‘werd later C.ampina fabriek’ dit is geen fout, maar gedaan om het woord campin.a op die plaats uit te

   sluiten als  normaal zoekwoord. In het voorbeeld 4), zou ik bij uitsluiting R.oden moeten plaatsen!

Huidige zoeksysteem

Is een voorlopige, 1e versie.

Moet in de loop der tijd ‘groeien’

TIP

▲  Uitleg jaarsysteem

Zoeken op pagina

Gebruik Ctrl+f

TIP

Afkortingen als zoekwoord

Geen punten gebruiken

TIP

# Gebruiken

Bij groot aantal zoekresultaten, nogmaals zoeken met een # er voor

TIP

$ gebruiken

Gaat naar pagina van fusiejaar

TIP

▲  TOELICHTING OP ZOEKSYSTEEM

▼Onder aan deze pagina toelichting op zoeksysteem▼

Test:404

www.zuivelfabrieken.nl/test.html

www.zuivelfabrieken.nl/friesland.test.html

www.zuivelfabrieken.nl/groningen.test.html

www.zuivelfabrieken.nl/gegevens.test.html

www.zuivelfabrieken.nl/_wp_pdf/test.html

www.zuivelfabrieken.nl/_wp_slot/test.html  (met toestemming)


Test 403

www.zuivelfabrieken.nl/_wp_slot/test.html (zonder toestemming)

www.zuivelfabrieken.nl/_wp_slot/_wp_slot_pdf/test.html

www.zuivelfabrieken.nl/_wp_slot/_wp_slot_pdf/1913-Achlum-gedenkboekje-25-jr-CZ.pdf


www.zuivelhistorienederland.nl

www.zuivelhistorienederland.nl/test.html geeft 404 pgina