*03/2017-04-23

voorgaande
versie-4

  Zoeken binnen deze pagina ‘ctrl. f’ zoekvak

Zoeken binnen zuivelfabrieken.nl
Zuivelfabrieken.nl - #startpagina #zoekwoordenlijst en korte toelichtingA

/ Algemeen-Zuivelblad-VVZM-teksten-lijst  / Algemene-zuivelhistorie-onderwerplijst / #Ament-persoon / Amersfoort-#Amersfortia / #Amilko-pagina / Andi pagina  /B

/ Bedrijfschap-zuivel / Beetstra-afscheid /  Bodegraven / Boekel Piet Cz. / Boekelmethode in  /  #Boeken-lijst  /  Boerenkaas-2-Zuid-Holland-afzet / Boerenkaas MAP / Botercontrole / #Boterberg naar-superheffing-1 1945-1848 / Boterberg naar-superheffing-2 1984-2015 / Boterkwestie / Boteroorlog Z.-Nederland / Bronnen /C

/ #Campina DMV-Campina MAP / #Campina pagina / #CCF / #ccFriesland / #CMC-Melkunie-Holland MAP / #Coberco MAP / #Coberco-pagina /  #Comego-pagina / Commissie-Pasma 1879 / Coöperatie-Particulier teksten lijst  / Coöperatie-knipselmap-I en -II / Couranten-hoofdkeuzelijst / #Coveh /  Crisisjaren-30-MAP / #Croesen-boekpagina  / Croessen proefschrift-1932  / Meester Crone / Cumera-groep /D

/ De #Goede Verwachting (Workum) / De #Takomst (Wolvega) / De #Terpen (Wommels) De #Twee Provincien (Gerkesklooster) / #DBvCZ /  / DGZB MAP / Drents-Groninger Zuivelbond pagina / #DGZB pagina /  #Dekker-boek / #DMV-Campina MAP /#DOC-Hoogeveen-boek / #DOMO-pagina / 25 jr. D.O.M.O. Domo. / De-Goede-Verwachting Workum  / De-Maatschap-Dronrijp / De-Takomst-Wolvega /E

/ Eriks-K-overleden /F

/ #FC-MAP /  #FDF MAP / #FFD MAP /  #Foto’s  #Fotos  #Fotolijst / / #Frico / #FrieslandCampina pagina /  Friesland Dairy Foods pagina / Friesland-Frico-Domo pagina  /  FNZ.pagina  / FNZ Officieel Orgaan teksten lijst / FBvCZ jaarlijkse Kaaskeuringen MAP /G

 / #Gedenkboeken-keuze lijst / Geluk A.J.-Boek / Gegevens-keuzelijst / #Gorredijk en Omstreken> /  #GOZ Zuivelbond / Grafieken-startpagina / Groningen Ommelanden Staking 1953 MAP / Groninger-Zuivelbond-1900-1924 / GBvCZ /H

/ Haker D J pensioen / Haker Jacob / Havelte besprekingen 1971 / Heruitgaven-lange-teksten lijst /I

/ #Isolacta /  J

/ #Jaarverslagen-enkele voorbeelden keuzelijst /K

/ Kaascontrolestation N-H MAP / Kaaskwesties-MAP  / Kaf-en-Koren-landbouwrubriek-LC 1985-2003 MAP  /  Keuzelijst Boeken / Keuzelijst Couranten / Keuzelijst foto’s / Keuzelijst gegevens / Keuzelijst Grafieken / Keuzelijst Kaas / Keuzelijst MAPPEN / Keuzelijst teksten /  Kaascontrolestations-pagina /  / Het-Kaasmerk /  / Knapp-botercontrole / #KNM (Sneek)L

/ #Lankveld-Boek / Lankhorst pagina / Leeuwarder-Courant-De-Veemarkt Kaf en Koren / Lijempf pagina / #Lijempf MAP  /  Lijst hoofdlijst teksten / Limburg 1880-1927 MAP /  M

/ MAPPEN keuzelijst / #Mei-Inoar-Ien /  #Melco / Melkprijsvergelijking Boerderij /  #Melkprijsvergelijking lijst / #Melkquotum / Melktank-RMO-MAP / Melktank-RMO-Pagina /  Melkunie / Mesdag J overleden / Mestoverschot gegevens  / Mestoverschot MAP /N

/ Nestle-fr /  Nieuwerkerk / #Noord-Nederland-MAP / Noord-Nederland-pagina / #Novac-MAP / #Novac-pagina /O

/ Officieel-Orgaan-FNZ-Teksten Lijst /  Oosterzee  / #Ormet /P

/ Pasma-Commissie 1879 / #Personenlijst beperkt aantal met eigen pagina  /  #Personen mensen uit de zuivel MAP / #Productschap-zuivel /  MAP-PZQ
R

/ Rinkes Borger-MAP /  R-FC MAP / RMO-Melktank MAP / RMO-Melktank pagina’s / #Royal FrieslandCampina pagina / Runderhorzel-MAP / Runderhorzelbestrijding-MAP / Rundveegegevens / Rundvee fok- en controlever, dierziektebestrijding MAP /S

/ Scheij Zuivelconsulent N-H MAP /  Sluis Wouter / Willem-Stegenga-landbouwredacteur LC / Jidert-Sudema-LC / #Superheffing /T

De Takomst (Wolvega) / Techniek-lijst  /  Teksten-hoofdkeuzelijst  /  De Terpen (Wommels)  / Tweedewereldoorlog / De Twee Provincien /UV

/ #Vecolac /  #Veluwe / #Veemarkt-landbouwrubriek-LC 1950-1985 MAP / VVZM pagina /  VVZM-Algemeen Zuivelblad teksten lijst /W

/ Waddinxveen-1871 pagina / #Warga / #Wessanen / Wieringerwaard pagina / de-Wit-boek /  WO-II aantekeningMAP  / #Woerden zuivel in Woerden MAP / Wouter Sluis MAP /  Wouter Sluis gedenkboek 1931 /  Wouter Sluis pagina /X
Y
Z

/ Zeeland zuivelindustrie mappenlijst / Zelfkazers MAP / Zuidoosthoek / #ZOH / Zuidema-Landbouwredacteur LC / Zuid-Holland-Boerenkaas-MAP / Zuivelconsulent Overijssel /  Zuivelcoöperatie in Nederland  (Boek A.J. Geluk) / Zuiveltechniek lijst / Zuivelzicht-teksten-lijst / Zwagerman Zuivelconsulent Zeeland MAP / Zwagerman 25 jr zuivelconsulent /  Lijst zuivelfabrieken jaartal onbekend

  Lijst zuivelfabrieken geen eigen pagina

  Plaatsnamen zoeksysteem

#ZOEKWOORDENLIJST               

▼ NAAR ZOEKWOORDENLIJST      gebruik Browser zoekhulp ‘Ctrl’+‘f ‘  {}   pdf’s  in nieuw venster via rechter muisknop


  Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl


U bevindt zich is op www.zuivelfabrieken.nl. een gestripte versie van mijn vroegere site www.zuivelhistorienederland.

Deze - nieuwe - site bevat, in het begin, alleen de (tekst)lijsten en kaarten van de oude site. Hiermee blijft het mogelijk om enige basisgegevens van Nederlandse zuivelfabrieken en melkinrichtingen op te zoeken - de hoofdlijsten zijn, jammer genoeg, niet compleet!


Van mijn eerste idee, acht jaar geleden, om samen met (oud)-werknemers en leveranciers, een website te maken over de ‘Nederlandse zuivelhistorie’ - hier dacht ik in eerste instantie aan de technische veranderingen, niet aan fusiegedoe - is niets terecht gekomen, geen belangstelling, geen interesse? ik weet het niet.......van mijn kant waarschijnlijk te veel nostalgie en overschatten van internetkennis van de ‘doelgroep’- zie krantenartikel.*


Gedurende die acht jaar werd er steeds meer aan de, in eerste instantie beperkte bedoeling en periodegrens - ca. 1875 tot 1975 - toegevoegd. Hierdoor werd de toegankelijkheid er vermoedelijk niet beter op, de site werd te moeilijk. Ook was het onderwerp te groot voor een persoon. Door gebrek aan ‘materiaal’ van bezoekers, plaatste ik de laatste tijd alleen maar ‘knipsels’ uit de diverse (digitale) krantenarchieven, waar op zichzelf niks mis mee is, alleen om bezoekers vast te houden niet voldoende.

Meer

▲Top

▲Top