*ZH/2018-10-17

voorgaande
versie-4

▲meer▲

Zuid-Holland - fusie kaart

2011-06-21: Ontbreekt Giessenburg (1981) en in N.-Brabant  Nieuwendijk

Fusie Zuivelfabrieken en Melkinrichtingen in Zuid-Holland tussen 188x En 199x

Geen venster - hier ophalen - www.zuivelfabrieken.nl